Zarząd Oddziału Powiatowego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
w Wąbrzeźnie

Aktualności

Zebranie OSP Bielawy '2019'

Janusz Marcinkowski

Zebranie sprawozdawcze OSP w Bielawach ‘2019’

 

Opracowanie Janusz Marcinkowski.

----------------------------------------------

Sala świetlicy wiejskiej w Bielawach gościła na zebraniu w dniu 25 stycznia 2019 roku na corocznym zebraniu sprawozdawczym OSP strażaków oraz zaproszonych gości. Śmiemy twierdzić, iż strażacy są jednym z nielicznych stowarzyszeń, w których zarządy bardzo szczegółowo rozliczają się przed swymi członkami i lokalną społecznością ze swych poczynań w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego, pomocy mieszkańcom, pracy kulturowej, sportu, prac na rzecz środowiska.

W zebraniu uczestniczyło 13 druhów na stan 15, co daje frekwencję w wysokości 86,6 %. Zebranie otworzył prezes Stanisław Wyżykowski, prowadził Ryszard Kurnik, a protokółował Kazimierz Goral.

 

 Niżej: Bogdan Stankiewicz, Rafał Ciechowski, Tomasz Piotrowski, Ryszard Kurnik, Adam Goral, Kazimierz Goral, Andrzej Kujaczyński, siedzą: Jerzy Dolecki, Stefan Duma, Barbara Piłat, Aleksander Cieślik,  Stanisław Wyżykowski, autor notatki.

 

W ramach procedury zebrań sprawozdawczych, po wysłuchaniu sprawozdań;

- zarządu OSP; złożone przez prezesa Stanisława Wyżykowskiego,

- finansów; Adama Gorala,

-komisji rewizyjnej; Aleksandra Cieślika, oraz wystąpieniu Andrzeja Kujaczyńskiego komendanta gminnego OSP, Janusza Marcinkowskiego przedstawiciela zarządów powiatowego i gminnego rozpoczęła się dyskusja wokół strażackich spraw. Podziękowania strażakom złożyła, mająca wiele serca dla naszych problemów, zawsze obecna na strażackich zebraniach radna Barbara Piłat z Ostrowa.

 

Z dyskusji wyłoniły się wnioski – zadania do realizacji w 2019 roku;

1.    Koniecznym jest przełożenie przeciekającego – eternitowego dachu na zabytkowej remizie w Bielawach.

2.    Należy przebudować daszek zabezpieczający przed wilgocią nad syreną strażacką.

3.    Należy przemalować zabytkowy; konno – ciągnikowy wóz – przyczepę strażacką.

4.    Zaplanowano zakup 4 kompletów Koszarówek z funduszy gminnych, lub sołeckich.

 

 

Po zakończeniu zebrania strażacy złożyli gratulacje druhowi Stefanowi Dumie, honorowemu Prezesowi OSP, sołtysowi wsi, bowiem obchodził on kolejne swoje urodziny. Stefanowi życzymy długich lat w zdrowiu…!

 

 Zdjęcie swoje, za poleceniem też dołączam – autor!

 

Kategoria: /