Zarząd Oddziału Powiatowego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
w Wąbrzeźnie

Aktualności

Obchody Dnia Strażaka

Jarosław Tylmanowski

Co roku od 4 maja w dzień św. Floriana

patrona strażaków rozpoczynają się Dni Ochrony Przeciwpożarowej. Tradycja tych uroczystości związana jest z  osobą św. Floriana . Florian był dowódcą wojsk rzymskich. Podczas prześladowania chrześcijan przez Dioklecjana został aresztowany wraz z 40 żołnierzami i przymuszony do złożenia ofiary bogom. Wobec odmowy wychłostano go i poddano torturom. 4 maja 304 r. uwiązano mu kamień młyński do szyi i zrzucono do rzeki Enns. sw-florian

W XV wieku na prośbę księcia Kazimierza Sprawiedliwego sprowadzono część relikwii Świętego do Krakowa. Ku jego czci wybudowano na Kleparzu kościół. Kiedy w 1528 r. pożar strawił tę część Krakowa, ocalała jedynie ta świątynia. Odtąd zaczęto św. Floriana czcić w całej Polsce jako patrona podczas klęsk pożaru, powodzi i sztormów. Patron Austrii, Bolonii i Krakowa; ponadto hutników, strażaków i kominiarzy.

Nasz Patron jak podaje żywot spisany w VIII wieku uchodzi za postać bezsporną i historyczną. Był dowódcą armii cesarskiej, oficerem rzymskim. Florian którego cechowała cnota męstwa i wielkie posłuszeństwo w głoszeniu i obronie prawdy, doprowadziły Go do śmierci męczeńskiej. Żył w czasach bardzo trudnych. Za czasów cesarza Dioklecjana 284 – 305 nastały prześladowania chrześcijan w całym cesarstwie. Jako aktywny deklarujący się chrześcijanin pospieszył do Lorch w przygranicznej prowincji, koło Wiednia, by tam nieść otuchę i nadzieję prześladowanym czterdziestu legionistom chrześcijańskim. Czynił to jawnie i publicznie, dając tym samym przykład wiary w Chrystusa Zmartwychwstałego. Wykonawca poleceń cesarskich ,namiestnik prowincji Akwilinus aresztował Floriana. Namiestnik Akwilin starał się oficera rzymskiego wszelkimi sposobami groźbami i obietnicami zmusić do odstępstwa od wiary. Kiedy jednak środki te zawiodły, kazał go biczować a następnie poddać torturom przez szarpanie jego ciała specjalnymi hakami i wreszcie uwiązawszy kamień młyński u szyi zatopiono dzielnego bohatera w nurtach rzeki Anizy – dzisiejsza Enns, na terenie Austrii. Działo się to 4 maja 304 roku. W raz z nim śmierć poniosło 40 innych chrześcijan, którzy oddali życie Chrystusowi.

Kult św. Floriana znacznie się wzmógł w Polsce i Krakowie po roku 1528, kiedy to ogromny pożar strawił Kleparz – dzielnicę Krakowa, a ocalał jedynie kościół św. Floriana. Odtąd zaczęto czcić św. Floriana w Polsce jako patrona od pożogi ognia i jako opiekuna straży pożarnej. Dlatego jego ołtarze, obrazy i figury można spotkać w kościołach, na bramach miast, na placach, rynkach i w strażnicach. Kraków ocalał od zniszczenia ogniem wojny także w roku 1939 i 1945. Ikonografia polska przedstawia najczęściej św. Floriana jako rzymskiego oficera z naczyniem z wodą do gaszenia ognia lub wprost gaszącego ogień w czasie pożarów domów, czy też kościołów lub innych obiektów. Wzywany jako opiekun Królestwa Polskiego, stał się Patronem Miasta Krakowa i Ojczyzny. Ten, który poniósł męczeństwo, gdy śpieszył ze swym świadectwem wiary, z pomocą i pociechą prześladowanym chrześcijanom w Lauriacum, stał się zwycięzcą i obrońcą w wielorakich niebezpieczeństwach, jakie zagrażają materialnemu i duchowemu dobru człowieka. Trzeba także podkreślić, że św. Florian od wieków jest czczony w Polsce i poza nią jako patron strażaków a więc tych, którzy wierni przykazaniu miłości Boga i bliźniego, oraz chrześcijańskiej tradycji, niosą pomoc bliźniemu w obliczu zagrożenia klęskami żywiołowymi. Szczególną troską otoczyli św. Floriana także ludzie trudnych zawodów jak: hutnicy, kominiarze, a także garncarze i piekarze, czyli przedstawiciele profesji wiążących się z ogniem. Ze względu na rodzaj śmierci jaką poniósł za wiarę, spieszą po jego pomoc ludzie zagrożeni wojną, pożarem, żywiołem wody i wiatru, sztormu, po wódzią a także skażeniem środowiska naturalnego.

Dzień Strazaka

 

 

W powiecie wąbrzeskim tegoroczne uroczystości rozpoczną  Msze Święte w intencji strażaków, po których odbędę się  uroczyste spotkania, festyny ,pokazy sprzętu i zabawy .

Oto kilka zaproszeń.
- 4 maja na wąbrzeskim Podzamczu odbędzie się szereg atrakcji przygotowanych przez miasto i wąbrzeskich strażaków,między innymi turnieje sportowe ,pokazy sprzętu Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej oraz wspólne grillowanie,
- 4 maja w Nowej Wsi Królewskiej odbędą się Gminne Obchody Dnia Strażaka połączone z poświęceniem nowego wozu bojowego miejscowej jednostki,

- 4 maja.14.oo o godz. Łobdowie Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Dębowej łące organizuje gminne obchody Dnia Strażaka. W programie Msza Święta w intencji strażaków oraz wspólne ognisko i zabawy.
- 5 maja w Sanktuarium Wąbrzeskim o godz.10.00 odprawiona zostanie Msza Święta w intencji strażaków,
- 9 maja odbędzie się plenerowe spotkanie członków Oddziału Powiatowego ZOSP RP i Komisji Rewizyjnej z zaproszonymi gośćmi z okazji Święta Strażaka na terenie Leśnictwa -Wronie( impreza zamknięta),
- 11 maja strażacy z Jarantowic zapraszają na uroczystości Gminnych Obchodów Dnia Strażaka połączonych z poświęceniem remizy w swojej miejscowości.

 

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców powiatu wąbrzeskiego na powyższe uroczystości.

Kategoria: /