Zarząd Oddziału Powiatowego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
w Wąbrzeźnie

Aktualności

Biuletyn nr 2 ZOW ZOSP

Janusz Marcinkowski

Zarząd  Oddziału Wojewódzkiego  Związku OSP  w Toruniu informuje ;


 

Opracowanie  Jarosław Herbowski, Janusz Marcinkowski. 5 kwietnia 2013 r.

 


 

     W marcu br. ukazał się biuletyn nr. 2 Zarządu  Oddziału Wojewódzkiego informujący o strażackich sprawach. Biuletyn zawiera również protokół z posiedzenia Zarządu Oddziału Wojewódzkiego, które odbyło się w Zaciszu 21 września 2012 roku.

     Było to pierwsze posiedzenie po odbytym III Zjeździe Oddziału Wojewódzkiego. Głównym tematem posiedzenia było podsumowanie Zjazdu, informacje o odbytych uroczystościach i powołaniu komisji problemowych OW.

Oto niektóre z kwestii poruszone w biuletynie ;

Ø Na posiedzeniu Zarządu Wojewódzkiego dh Jarosław Herbowski przypomniał swoją wcześniejszą opinię zawartą w swym stanowisku, według którego każdy członek Oddziału Wojewódzkiego powinien pracować przynajmniej w jednej Komisji.

Ø W trakcie dyskusji poinformowano między innymi o ustaloniu z Komendą Wojewódzką kwestii : „ … jeśli w OSP z KSRG nie będzie JOT-u to będą problemy z otrzymaniem dofinansowania”. Dalej „dh Tomaszewski przedstawił zasady podziału dotacji do ciężkich samochodów gaśniczych i poinformował, że z rokiem 2013 następuje zmiana tych zasad. Dh Kuliński poinformował, że dofinansowane będą tylko samochody średnie”. [Zakupy !]

Ø W tejże dyskusji dh Jarosław Herbowski poinformował o dobrze funkcjonującej stronie internetowej w swojej macierzystej OSP, a także zaapelował o to, aby internetowa strona wojewódzka stała się bardziej aktywna. Jednocześnie nasz przedstawiciel w Zarządzie Oddziału Wojewódzkiego odmówił uczestnictwa w Komisji ds. Realizacji Uchwały Programowej, twierdząc : „iż powołanie takiej komisji jest bezprzedmiotowe. Ostatecznie dh Herbowski znalazł się w dwóch komisjach ; ds. Kultury i Dokumentacji Historycznej… oraz Komisji ds. Sportu, Zawodów i Szkoleń.

Ø Poinformowano o rozstrzygnięciach XV Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Zapobiegamy Pożarom”, którego podsumowanie odbyło się 11 stycznia 2013 roku w Solcu Kujawskim. Z naszego Powiatu wysłaliśmy 22 prace w 6 grupach wiekowych. Strażacka Komisja Wojewódzka wyróżniła następujące prace naszych uczniów;

1/ Michała Nassa z Dębowej Łące w trzeciej grupie wiekowej.

2/ Mateusza Redmerskiego z Mgowa, ucznia  Ośrodka z Dębowej Łąki w grupie czwartej wiekowej.

3/Sandrę Przybylską z Małych Radowisk,  w czwartej grupie wiekowej.

    Wszystkim uczniom tego konkursu na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim składamy podziękowania za udział w konkursie i gratulacje za osiągnięte efekty. Komisje miały nie lada kłopot w wyborze najlepszych prac, wszystkie bowiem biorące udział zasługują na uznanie. Jest to piękna i pożyteczna praca uczniów i nauczycieli przedszkoli i szkół – za którą strażacy składają Serdeczne Podziękowanie !

Ø 26 stycznia 2013 roku w Gąsawie rozegrano IX Wojewódzki Turniej Halowej Piłki Nożnej o puchar Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związki OSP. I miejsce zajęła drużyna z OSP Grzybno z pow. chełmińskiego. W turnieju uczestniczyła reprezentacja powiatu wąbrzeskiego -  drużyna z Łobdowa, która chociaż nie odniosła znaczącego sukcesu, to sportowcy i opiekunowie zasługują na nasze podziękowanie.

Ø Opublikowano wyniki Międzypowiatowych Zawodów Strzeleckich w Kobylnikach z 29 września 2012 roku. w zawodach tych w kategorii „konkurs prezesów powiatowych ZOP ZOSP” zaszczytne II miejsce zajął nasz prezes – dh Jarosław Herbowski. Uplasował się on z wynikiem 68 pkt za Dariuszem Wężykowskim z Golubia Dobrzynia, który wystrzelił 76 pkt. Reprezentacja powiatowa nie zajęła medalowego miejsca.

W końcowej części Biuletyn zawiera plan pracy Prezydium i Zarządu Oddziału Wojewódzkiego, kalendarz imprez strażackich i szkoleń oraz podjęte Uchwały.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategoria: /