Zarząd Oddziału Powiatowego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
w Wąbrzeźnie

Aktualności

Posiedzenie zarządu gminnego OSP gm. Płużnica.

Janusz Marcinkowski

Posiedzenie zarządu gminnego OSP gm. Płużnica.

Opracowanie Janusz Marcinkowski.

Posiedzenie zwołaliśmy we wtorek dnia 28 maja 2024 r, o godz. 18,oo w świetlicy wsi Czaple.

2024 5 28 pos ZOG Płużn 2

Wokół organizacji posiedzenia w Czaplach krzątali się strażacy z tutejszej jednostki OSP, których delegacja uczestniczyła w tym posiedzeniu. Była z nami Dorota Wąż, od niedawna pełniąca funkcję przewodniczącej rady gminy w Płużnicy. Przyjechał Maciej Puchała, od teraz wójt naszej gminy, wybrany na kadencję 2024-2028.

2024 5 28 pos ZOG Płużn 1

                           Dorota Wąż, Maciej Puchała.

Porządek posiedzenia obejmował:

  1. Otwarcie, stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Sprawozdania zarządu gminnego za rok 2023.
  4. Dyskusja nad sprawozdaniami.
  5. Przedstawienie projektu planu działań OSP w 2024 roku.
  6. Dyskusja – uchwalenie planu działań.
  7. Podjęcie uchwał;

- przyjęcie sprawozdania zarządu gminnego za rok 2023.

- uchwalenie planu działań strażackich na 202 roku.

  1. Omówienie zasad współdziałania z wójtem i radą gminy Płużnica.

- przedstawienie kwestii finansowania OSP w 2024 roku w zakresie w tym;    

     a/ zadaniach organizowanych przez zarząd gminny OSP,

         b/ finansowania bieżącego utrzymania remiz i wyposażenia OSP.  

  1. Sprawy organizacyjne;

                            ------------------------------------

Ad. 1.2. Frekwencja wyniosła 82 %. Porządek obrad przyjęto bez uwag.

Ad.3. Sprawozdanie główne za 2023 rok przedstawił Edward Kruk – prezes gminny OSP. Sprawozdawał również Andrzej Kujaczyński – komendant gminny OSP, mówiąc o prowadzonych szkoleniach, akcjach ratowniczo-pożarniczych, o zakupach sprzętu. Stanisław Wyżykowski sprostował, iż strażacy służyli w czterech a nie trzech kościołach, gdyż wieś Bielawy należy do parafii Lisewo, tak więc strażacy tradycyjnie w tamtym kościele służą w czasie uroczystości kościelnych. Marian Piątek – skarbnik gminny OSP przedstawił wydatki ubiegłego roku – stwierdzając iż w obecnie w kasie znajduje się 1440 zł.

2024 5 28 pos ZOG Płużn 5

Ad. 4. W czasie dyskusji nad sprawozdaniami głos zajęli;

Jarosław Tylmanowski – w-ce prezes zarządu powiatowego OSP, przedstawił zadania przyjęte przez zarząd powiatowy OSP. Zachęcał płużnickich strażaków do uczestnictwa w nim. Druh podziękował strażakom za dotychczasowe działania na rzecz wspólnej służby. Zachęcił również do przekazywania na powiatową stronę internetowąa informacji z działań strażackich poprzez Janusza Marcinkowskiego. Wniósł wniosek, aby Gmina Płużnica wspomagała „strażacki powiat” w jego działaniach kwotą 1 000 zł. rocznie. Podziękował między innymi strażakom z Błędowa i Płużnicy, za udział w święcie wojewódzkim strażaków w Koronowie. Złożył gratulacje odznaczonym tam;

2024 5 28 pos ZOG Płużn 3

Andrzejowi Kujaczyńskiemu „Odznaką św. Floriana”,

Marianowi Liszajowi „medalem im. B. Chomicza”,

Januszowi Marcinkowskiemu „Złotym Znakiem Związku”.

Maciej Puchała – wójt gminy; zaznaczył, iż wszystkie formy dotychczasowego wspierania działań strażackich przez gminę Płużnica zostaną podtrzymane. Podziękował strażakom za ich działania, za służbę w gminie Płużnica.

Dorota Wąż – przewodnicząca Rady Gminy Płużnica; mówiła o zamiarach współpracy nowej rady ze strażakami i z wolą podjęcia działań, łącznie Wójtem dla zaspokojenia potrzeb strażaków gminy Płużnica - w granicach możliwości budżetowych. Podziękowała strażakom za ich dotychczasową pracę.

Jarosław Kubasik – prezes OSP Płużnica; podziękował strażakom z Błędowa i Nowej Wsi Królewskiej za udział w zabezpieczaniu „piątki” i wyścigu kolarskiego. Wyjaśnił zaasady wykorzystania pieniędzy dla jednostek z KSRG i przygotowanie zakupów w jednostkach; Płużnicy (kład) i Nowej Wsi Królewskiej (hydraulika). Byłą też mowa o zakupieniu do Płużnicy agregatu prądotwórczego wysokiej mocy.

Ad. 5,6.

          Projekt planu działań na 2024 rok przedstawił Edward Kruk. Po udzieleniu wyjaśnień został przyjęty jednogłośnie. (Plan w załączeniu).

Ad.7.

Podjęto uchwały (jednogłośnie);

- uchwałę nr 1/24; przyjmującą sprawozdanie zarządu gminnego OSP za 2023 rok.

- uchwałę nr 2/24; przyjęto plan działań strażackich na 2024 rok.

Ad.8.

          Przyjęto deklarację Macieja Puchały – wójta gminy i Doroty Wąż – przewodniczącej rady o woli współdziałania ze strażakami gminy Płużnica na podstawie wcześniej podpisanych umów o działalności ustalających zadania, w których biorą udział strażacy, z drugiej strony określające zobowiązania Gminy wobec utrzymania remiz, ich wyposażenia i kosztów bieżącej działalności.

Ad. 9.

          W wolnych wnioskach - sprawach organizacyjnych zajęli głos:

Marian Piątek; trzeba pomyśleć o umożliwieniu szkoleń dla strażaków nie mających JOT-u w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Adam Goral – niezbędne jest przeszkolenie mechaników w OSP (bez JOT-u). W OSP są motopompy, ale ludzie którzy mieli takie szkolenie są na emeryturze.

Stanisław Wyżykowski – we wsi mamy sprzęt „elektroniczny…”, chcielibyśmy przeprowadzić ich zbiórkę. Czy da się coś zrobić w tej sprawie.

Janusz Marcinkowski – przypomniał, iż na początek września winniśmy przygotować wniosek do budżetu gminy na 2025 rok. W związku z tym prezesi OSP (Błędowo/ Nowa Wieś Król./ Płużnica) winni zgłosić się do Marzeny Machniak – skarbnik gminnej w celu zasięgnięcia informacji jak ją sporządzić. W pozostałych OSP dane do budżetu będzie zbierał Janusz Marcinkowski. Zaproponowałem organizację warsztatów-szkolenia odnośnie treści ustawy o OSP i bieżących problemach pracy w OSP gminy Płużnica.

W gminnym zarządzie OSP reprezentujemy środowiska;

2024 5 28 pos ZOG Płużn 8

I rząd; Grzegorz Sokół – Ostrowo, Grzegorz Chojnacki – Kotnowo, Jarosław Kubasik i Lech Jazownik Płużnicę.

II rząd; Zbigniew Curlej – Wieldządz, Jan Ziółkowski Nową Wieś Kr., Krzysztof Ślesar i Andrzej Szyszka – Błędowo,

III Rząd; Adam Gorla i Stanisław Wyżykowski – Bielawy, Marian Piątek – Uciąż, Tomasz Plewiński – Józefkowo.

Druhom z Czapel; Marcinowi Dąbrowskiemu, Andrzejowi i Adrianowi Kujaczyńskim, Wacławowi Kozłowskiemu, Bogdanowi Sosnowskiemu – nie tylko z obowiązku podziękowania za miłe przyjęcie Dziękujemy!

2024 5 28 pos ZOG Płużn 6

Od lewej: Andrzej Kujaczyński, Wacław Kozłowski, Marcin Dąbrowski, Bogdan Sosnowski.

*W trakcie obrad podał deszcz, czego szczerze rolnikom wsi Czaple zazdrościmy – wobec faktu, że nie wszędzie w okolicy popadało!.

*Materiał na posiedzenie przygotowaliśmy;

2024 5 28 pos ZOG Płużn 7

Z pozdrowieniami autor.

Kategoria: /