Zarząd Oddziału Powiatowego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
w Wąbrzeźnie

Aktualności

Sztandar OSP dla Lipnicy.

Janusz Marcinkowski

Nowy sztandar dla strażaków w Lipnicy.

Opracowanie; Sławomir Szmytkowski, Janusz Marcinkowski, zdjęcia Dominika Sujkowska.

          Środowisko społeczne skupione wokół strażaków z Lipnicy doszło do wniosku, iż zasłużonemu dla wsi i gminy Dębowej Łąki stowarzyszeniu należy się nowy sztandar, któryby zastąpił ten z 1984 roku.

2024 5 4 sztandar dla Lipnicy 1

Do mieszkańców, gości, strażaków rozesłano zaproszenia z programem. Przygotowali je Marek Cechowy, Dominika Sujkowska, Przemysław Szmytkowski.

2024 5 4 sztandar dla Lipnicy 5Sztandar OSP Lipnica ‘2024’.

2024 5 4 sztandar dla Lipnicy 2

 

          W komitecie fundującym znaleźli się partnerzy społeczni strażaków, co odzwierciedlają „gwoździe sztandarowe” widniejące na drzewcu sztandaru;

- parafianie z księdzem proboszczem kan. Andrzejem Jakielskim,

- mieszkańcy wsi w formie zbiórki,

- strażacy z Lipnicy w formie darowizny,

- firma Dombud RP Piotra Dąbrowskiego z Golubia-Dobrzynia,

- ks. kan. Marek Zieliński, ks. kan. Andrzej Jakielski,

- sponsorzy prywatni: Hanna i Sławomir Szmytkowscy i Marek Cechowy.

Zarząd OSP podjął decyzję o organizacji uroczystości wręczenie sztandaru na dzień 4 maja 2024 roku. Niżej przedstawiamy program tego dnia;

2024 5 4 sztandar dla Lipnicy 3

Uroczystością dowodził Sławomir Szmytkowski – komendant gminny OSP i członek miejscowej straży.

2024 5 4 sztandar dla Lipnicy 4

          Uczestnicy uroczystości stawili się o godz. 9,30 w centrum wsi, by kolumną marszową przejść do kościoła na mszę św. odprawioną przez księży kanoników: Andrzeja Jakielskiego (miejscowego proboszcza), Marka Zielińskiego (pochodzącego z Lipnicy), Piotra Rutkowskiego (gminnego kapelana OSP) w intencji strażaków.

          Oprócz księży gośćmi strażaków byli: Jarosław Herbowski powiatowy i wojewódzki prezes OSP, kpt. Tomasz Kowalik przedstawiciel PSP, wójtowie gminy Dębowa Łąka; Stanisław Szarowski i Łukasz Rutkowski. Wśród gości-uczestników byli szefowie KGW i rady sołeckiej.

Strażacy i władze gminy…

2024 5 4 sztandar dla Lipnicy 9

Od lewej: Jarosław Herbowski, Sławomir Szmytkowski, Kamil Gorząch, Mateusz Rutkowski, Stanisław Szarowski.

          Na zaproszenie zarządu OSP zebrały się w Lipnicy: gminny sztandar OSP oraz poczty sztandarowe OSP z tej gminy: z Dębowej Łąki, Małego Pułkowa, Niedźwiedzia, Wielkiego Pułkowa, Wielkich Radowisk i zaprzyjaźnionego OSP Gałczewko. Lipnica wystąpiła w dwóch pocztach, ze sztandarem z 1984 i tym nowym z 2024 roku.

2024 5 4 sztandar dla Lipnicy 6

Podczas przemarszu do kościoła złożono kwiaty przy figurze św. Floriana. Impuls do odnowienia tej figury swojego czasu dał ks. Paweł Dąbrowski.

2024 5 4 sztandar dla Lipnicy 7

2024 5 4 sztandar dla Lipnicy 8

Kościół w Lipnicy pw. św. Michała Archanioła.

2024 5 4 sztandar dla Lipnicy 14

         Księża w czasie odprawienia mszy św. w intencji strażaków.

Screen Shot 05 10 24 at 08.26 AM 001

W kościele nastąpiła pierwsza część przekazania strażakom nowego sztandaru; akt nadania odczytał prezes gminny – gminy Dębowa Łąka Kamil Gorzch w obecności dh Jarosław Herbowski prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Toruniu, który przekazał sztandar Janowi Maronowi – prezesowi miejscowej OSP, a ten zgodnie z ceremoniałem „oddał” go do służby pocztowi sztandarowemu, w którym służyli; Dariusz Zieliński (chorąży), Sebastian Żurawski i Maciej Wrzosek.

Zdjęcia z ceremoniału w kościele .

2024 5 4 sztandar dla Lipnicy 11

Od lewej; Przemysław Szmytkowski (konferansjer uroczystości), Kamil Gorząch, Jan Maron.

Przekazanie sztandaru;

Z rąk Jarosława Herbowskiego przyjmuje Jan Maron – prezes OSP

2024 5 4 sztandar dla Lipnicy 12

Po uroczystości w kościele strażacy przemaszerowali na plac przy świetlicy wsi.

Po drodze mijano remizę OSP Lipnica, która niedawno została zmodernizowana

2024 5 4 sztandar dla Lipnicy 18

Świetlica wsi Lipnica to jeden z ładniejszych architektonicznie tego typu obiektów w naszych wsiach.

2024 5 4 sztandar dla Lipnicy 15

           Strażacy, goście na placu przy świetlicy wsi.

Screen Shot 05 10 24 at 08.26 AM

 

2024 5 4 sztandar dla Lipnicy 16

Rys historyczny przedstawił tu Jan Maron prezes OSP Lipnica. Dla przypomnienia strażacy tej OSP wzięli udział w opracowaniu historii swej jednostki od początku do dzisiaj, zapisując najważniejsze wydarzenia z ostatnich 70 lat służby.

                     Prezes OSP Jan Maron.

2024 5 4 sztandar dla Lipnicy 17

Wspomnienie z 1984 roku, z wręczenia tego pierwszego sztandaru OSP Lipnica. Henryk Pilewski w-ce prezes wojewódzki OSP wręczył sztandar Stanisławowi Molkowi naczelnikowi OSP.

2024 5 4 sztandar dla Lipnicy 21

    Dzisiejsze pożegnanie sztandaru; Marek Cechowy – naczelnik OSP i żegnający sztandar Jan Maron prezes zarządu OSP.

2024 5 4 sztandar dla Lipnicy 19

Od lewej; Jakub Kiejnowski, Marek Cechowy(naczelnik OSP), Dariusz Matczak i żegnający sztandar Jan Muchewicz – senior OSP uhonorowany dyplomem za 55 lat służby w jednostce.

 Strażakom wręczono odznaki „za wysługę lat” w służbie OSP.

2024 5 4 sztandar dla Lipnicy 20

Sprzymierzeńcom naszej OSP Sławomir Szmytkowski wręczył upominki i dyplomy.

2024 5 4 sztandar dla Lipnicy 23

Od lewej stoją: ks. Andrzej Jakielski, Danuta Cechowy, Hanna Szmytkowska, Janina Dombska, ks. Marek Zieliński i Jan Maron.

2024 5 4 sztandar dla Lipnicy 22

Raport dowodzącego Sławomira Szmytkowskiego Kamilowi Gorząchowi – prezesowi gminnemu OSP kończy część oficjalną. Uczestnicy zostali zaproszeni do świetlicy na poczęstunek i rozmowy.

Kategoria: /