Zarząd Oddziału Powiatowego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
w Wąbrzeźnie

Aktualności

Pamięci Druha Romana Witomskiego!

Janusz Marcinkowski

Pamięci druha  Romana Witomskiego!

      [ur. 1953 zm. 2024]

Rom Witomski 1953 2024

            Druh Roman Witomski odszedł od nas niespodziewanie - jest to dla rodziny, ale i dla strażackiego ruchu wielka strata.

            Do Ochotniczej Straży Pożarnej w Osieczku wstąpił w 1970 roku. Przeszedł wszystkie szczeble strażackiej służby – od strażaka do prezesa zarządu OSP, którą to funkcję pełnił od 2006 roku. Zawsze też interesował się życiem publicznym we wsi i najbliższej okolicy. W latach tych pracował społecznie przy budowie naszej świetlico - remizy. Brał czynny udział w wielu formach naszego działania; zawodach sportowo-pożarniczych, zawodach old-boys oraz jako współorganizator w wydarzeniach organizowanych z samorządem wsi i Kołem Gospodyń Wiejskich. Pracował aktywnie w radzie sołeckiej wsi Osieczek. Przez trzy kadencje pełnił z wyboru współmieszkańców funkcję radnego rady gminy Książki. Udzielał się także w miejscowym Kółku Rolniczym.

         Wspierał i mobilizował strażaków do działań strażackich na szczeblu gminy Książki i powiatu wąbrzeskiego będąc członkiem tych zarządów.

          Za swoją rzetelną służbę był wielokrotnie wyróżniany i odznaczany. W 2008 roku został przyznany mu tytuł Strażaka Roku powiatu wąbrzeskiego. Posiadał między innymi Brązowy, Srebrny i Złoty „Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa”. Odznaczono Go również najwyższymi strażackimi odznaczeniami;: w 2013 roku Złotym Znakiem Związku, a: w 2018 roku: „Medalem im. Bolesława Chomicza”.

          Strażacy powiatu wąbrzeskiego; Zarządy OSP Osieczek, Oddziału Gminnego i Powiatowego OSP składają Rodzinie naszego Druha głębokie wyrazy współczucia!

                                                                      Cześć Jego Pamięci!

*Pogrzeb Druha Romana Witomskiego rozpocznie się w dniu 4 maja 2024 roku mszą pogrzebową w kościele w Osieczku o godz. 14.oo.

Kategoria: /