Zarząd Oddziału Powiatowego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
w Wąbrzeźnie

Aktualności

Turniej wiedzy pożarniczej w Dębowej Łące.

Janusz Marcinkowski

OTWP w gminie Dębowa Łąka.

Opracowanie Agnieszka Galczewska, Janusz Marcinkowski.

W dniu 22 marca 2024 roku o godz. 9.00 w urzędzie gminy Dębowa Łąka odbył się etap gminny Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Przeprowadzenie turnieju gminnego zajął się Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Dębowej Łące w składzie: Kamil Gorząch – prezes, Paweł Polak - zastępca prezesa, Agnieszka Galczewska – sekretarz, Sławomir Szmytkowski - komendant gminny, Stanisław Czerski Dawid Nowak. Pracę komisji konkursowej wspierał kpt. Dawid Krajnik z PSP Wąbrzeźno. Komisja konkursowa turnieju.

2024 3 22 OTWP gm. D. Łąka 1

Od lewej; Paweł Polak, Jan Maciejewski przewodniczący rady gminy – nasz strażacki kolega, Agnieszka Galczewska, Kamil Gorząch, kpt. Dawid Krajnik, Sławomir Szmytkowski, Dawid Nowak.

 

Do konkursu postąpiło 17 uczniów ze Szkół Podstawowych z terenu Gminy Dębowa Łąka.

2024 3 22 OTWP gm. D. Łąka 4

Konkurs składał się z dwóch etapów pisemnego i ustnego. Końcowe wyniki turnieju przedstawiły się następująco:

Grupa nr1; klasy 1-4

1 miejsce Aleksandra Kopeć SP Wielkie Radowiska

2 miejsce Alicja Stanicka SP Łobdowo

3 miejsce Stanisław Majek SP Wielkie Radowiska

4 miejsce Patrycja Gutowska SP Wielkie Radowiska

5 miejsce Piotr Zacharek SP Wielkie Radowiska

Grupa nr 2; klasy 5-8

1 miejsce Karina Trzcińska SP Wielkie Radowiska

2 miejsce Helena Polak SP Wielkie Radowiska

3 miejsce Natalia Czerska SP Dębowa Łąka

4 miejsce Adrianna Afelt SP Dębowa Łąka

5 miejsce Patryk Szczech SP Wielkie Radowiska

Na szczeblu powiatowym Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, który odbędzie się w Książkach w dniu 24 kwietnia nasza gminę reprezentować będą Karina Trzcińska, Helena Polak, Aleksandra Kopeć i Alicja Stanicka.

Nagrody na konkurs oraz poczęstunek dla uczestników ufundował wójt gminy Dębowa Łąka. Nagrody w imieniu Wójta Gminy wręczył przewodniczący rady gminy Jan Maciejewski. Uczestnicy turnieju pod okiem dh Stanisława Czerskiego i Barbary Bliźniak opiekuna z SP Łobdowo odwiedzili remizę OSP w Dębowej Łące.

2024 3 22 OTWP gm. D. Łąka 2

2024 3 22 OTWP gm. D. Łąka 3

Uczestnikom w podziękowaniu za trud podjęcia się dosyć trudnej sztuki pożarnictwa rozdano nagrody i dyplomy.

2024 3 22 OTWP gm. D. Łąka 5

Opiekunom i młodzieży Pięknie Dziękujemy za udział w naszym turnieju. Życzymy szczęścia tym, którzy będą nas reprezentować na turnieju powiatowym OTWP.

                                                                                                                                      Zarząd gminny OSP w Dębowej Łące.

Kategoria: /