Zarząd Oddziału Powiatowego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
w Wąbrzeźnie

Aktualności

Posiedzenie zarządu gminnego OSP.

Janusz Marcinkowski

Posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP Dębowej Łąki.

 Opracowanie Janusz Marcinkowski.

 2024 3 6 pos ZOG D. Łąka 1

 Na początku posiedzenia oddano głos Wiolecie Węglerskiej, nauczycielce z Ośrodka Wychowawczego z Wronia, która przedstawiła zamysł objęcia przez strażaków opieką grupy młodzieży szkolnej poprzez utworzenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej pod fachowym szefostwem strażaka Damiana Oliwy z Kurkocina. Z okazji obecności P. Węglerskiej skorzystał Jarosław Herbowski – prezes wojewódzki OSP i przekazał jej, dla jej wychowanków dyplomy dziękujące za udział w strażackim konkursie plastycznym OSP. Kilka z prac zostało wyróżnionych i brały udział w konkursie wojewódzkim „Zapobiegajmy Pożarom”. Niżej moment przekazania dyplomów i podziękowania dla wrońskiej szkoły za udział w naszym konkursie.

2024 3 6 pos ZOG D. Łąka 5

Był moment na podziękowanie Stanisławowi Szarowskiemu wójtowi gminy Dębowa Łąka od 2002 roku, który wybiera się na emeryturę, chociaż zapowiada, iż społecznie nadal zamierza pracować społęcznie. Druh Stanisław otrzymał pamiątkowy „adres” za zadbanie w ostatnich latach o remizy i samochody strażackie, które przybyły w gminie tworząc coraz lepsze warunki dla strażackiej służby.

2024 3 6 pos ZOG D. Łąka 2

Posiedzenie zarządu gminnego OSP gminy Dębowej Łąki w dniu 6 marca 2024 roku przeszło nam pracowicie. Prowadzący obrady Kamil Gorząch – prezes gminny OSP przedstawił „elektroniczne” sprawozdanie z działań dębowołąckich strażaków w 2023 roku. Było ich wiele i zostały one konsekwentnie zorganizowane. Był więc udział strażaków tej gminy w konkursach; plastycznym i OTWP, w zawodach sportowo-pożarniczych, zawodach Old-Boys itp. Wszystkie te działania na skutek dobrej komunikacji z Agnieszką Galczewską (sekretarz gminna OSP) i Kamilem Gorząchem zamieszczaliśmy na naszej strażackiej – powiatowej stronie internetowej.

Za tą działalność należy się zarządom OSP, gminnemu Podziękowanie. Nie musimy tłumaczyć, iż wszystkie te zadania wymagają wiele zabiegów organizacyjnych, wspomagania finansowego, aby je sensownie realizować. Była też mowa o tym, iż do wykonania zadań muszą się wszyscy zebrać i aktywnie uczestniczyć – stąd apel, aby nie były to jednostkowe działania aktywnych członków zarządów (OSP, gminnego), ale zadania były organizowane z ustaleniem konkretnego i poszerzonego grona osób uczestniczących i odpowiedzialnych za ich wykonanie.W robocie tej na terenie gminy Dębowa Łąka uczestniczą druhowie, między innymi uczestniczący we wczorajszym spotkaniu:

 Władze zarządu gminnego OSP;

2024 3 6 pos ZOG D. Łąka 3

Kamil Gorząch prezes, Paweł Polak w-ce prezes, Sławomir Szmytkowski komendant gminny OSP i Agnieszka Galczewska sekretarz gminna OSP.

 Druhowie członkowie zarządu gminnego OSP i przedstawiciele OSP gminy Dębowa Łąka.

2024 3 6 pos ZOG D. Łąka 4

Krzysztof Brytan, Stanisław Czerski, Jan Szablewski z Dębowej Łąki, Krzysztof Sitkowski z Łobdowa.

2024 3 6 pos ZOG D. Łąka 8

Zenon i Dariusz Stachulakowie z Kurkocina, Jan Maron i Marek Cechowy z Lipnicy.

2024 3 6 pos ZOG D. Łąka 6

Jarosław Talkowski z Wielkich Radowisk, Zbigniew Korcz z Niedźwiedzia, Artur Pelc i Dawid Nowak z Wielkiego Pułkowa.

 Gminne władze przybyły w pełnym składzie;

2024 3 6 pos ZOG D. Łąka 7

Od lewej: Jan Maciejewski – przewodniczący rady gminy i strażak od zawsze, Stanisław Szarowski – wójt gminy, Mateusz Rutkowski – z-ce wójta, Norbert Stróżyk pracownik urzędu gminy.

W dyskusji mówiono o współpracy strażaków z partnerami społecznymi, w tym z Gminami. Zgodnie z nową ustawą o strażactwie ochotniczym - OSP winny zawrzeć umowę z wójtami gmin określającą wzajemne relacje. Z jednej strony strażacy umawiają się z Gminą – jakie zadania będą realizować na rzecz mieszkańców i wobec zadań Gminy, z drugiej strony zobowiązano ustwowo Gminy do łożenia na zakup wyposażenie strażackiego, zakup samochodów pożarniczych, oraz do pomocy w prowadzeniu rozliczeń finansowych i dokumentacji strażackiej. Podpisanie tej umowy skutkuje także określeniem warunków w jakich strażacy mogą wypełniać swoją służbę, w tym ich ubezpieczenia na czas danej akcji.

Rozmawialiśmy o sposobach wspomagania finansowego działań strażackich; konkursów, turniejów sportowych, uroczystości, zawodów itp. Obecne w powiecie wąbrzeskim są dwie metody; wójtowie reagując na potrzeby strażackie wyznaczają każdorazowo kwoty na wspomaganie decydując o szczegółach – ile i kiedy dać! – jest też inny sposób realizowany w gminie Płużnica; gmina zleca zarządowi gminnego OSP prowadzenie zadań (wspomnianych wyżej) wyznaczając rocznie pewną kwotę i strażacy sami decydują jakie zadania wymagają wspomagania finansowego bez przekraczania rocznego wyznaczonego limitu z budżetu gminy. Oczywiście wybór sposobu należy do partnerów społecznych jakimi z pewnością są: gmina i strażacy.

Mówiliśmy także o zniecierpliwieniu strażaków rosnącymi wymogami formalnymi, dokumentacyjnymi, do których strażacy nie są przygotowani, ani też nie życzą sobie uwikłania ich w system rozbudowanej sprawozdawczości. Powiedzmy sobie szczerze w wielu naszych jednostkach jest to przyczyną osłabienia strażackich działań. Mówiąc w swoim imieniu; winniśmy zająć się tym problemem w formie przeprowadzenia szkoleń w tym zakresie, wyjaśnieniu wielu wątpliwości, wskazania na rzeczy ważne i mniej ważne; potrzebne i niepotrzebne!

Kategoria: /