Zarząd Oddziału Powiatowego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
w Wąbrzeźnie

Aktualności

"Scania" dla strażaków z Nowej Wsi Królewskiej.

Janusz Marcinkowski

„Scania” dla strażaków w Nowej Wsi Królewskiej.

 Opracowanie Janusz Marcinkowski.

          Zaczniemy od tego, iż strażacy nasi zapracowali na ten samochód, który został poświęcony w dniu 2 lutego 2024 roku. Druhowie uczestniczący rocznie od 50 do 70 razy w akcjach ratowniczo gaśniczych tworzą krąg bezpieczeństwa dla kilkunastu wsi w gminie Płużnica. Jak trzeba, to są gotowi nieść ratunek w dalszej okolicy. Przypomnę tylko, że w gminie Płużnica na 11 OSP tylko trzy: Błędowo, Nowa Wieś Królewska i Płużnica posiadają Jednostkę Operacyjno-Techniczną – czyli mają uprawnienia do prowadzenia akcji bojowych. Pozostali strażacy - OSP mogą dołączyć do tej grupy, pod warunkiem zdobycia wszystkich uprawnień do utworzenia JOT-u. Druhowie z pozostałych OSP jeśli chcą uczestniczyć w akcjach mogą dołączyć do JOT-ów w trzech wymienionych jednostkach. Np. w JOC-ie w Nowej Wsi Królewskiej są druhowie z okolicznych wsi: Czapel, Wieldządza, Mgowa. Nizej druhowie z JOT-u Nowej Wsi Królewskiej.2024 2 2 samoch OSP NWK 1

Od lewej stoją: Arkadiusz Kruk naczelnik OSP; Paweł Jankowski, Marcin Dąbrowski, Łukasz Makuch, Łukasz Olechowicz, Bartosz Samsur, Marcin Dubiela, Jakub Simson, Paweł Tomaszewski, Kamil Szumachowski.

 Zebraliśmy się na placu przed remizo-świetlicą w Nowej Wsi Królewskiej.

2024 2 2 samoch OSP NWK 5

Stanęli druhowie – przedstawiciele OSP gminy Płużnica, Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza i goście strażaków.

2024 2 2 samoch OSP NWK 3

Nowowiejska straż ma swoją ponad 100 letnią historię. Przez te lata strażacy pełnią swoją służbę na rzecz mieszkańców okolicznych wsi. Możemy sobie dzisiaj wyobrazić skromność ówczesnych możliwości strażaków, skoro przez kilkanaście dziesiątków lat mieli do dyspozycji konną sikawkę o porównywalnie mniejszej mocy niżli dzisiejszy samochód pożarniczy z zapasem wody gotowej w każdej chwili do użycia. Tamta stara –przedwojenna sikawka, a raczej jej konstrukcja jest nadal koło naszej remizy.

Nasza straż w 1921 roku, czyli po powrocie Pomorza do Macierzy była kierowana przez mieszkańców wsi, między innymi prezesa Bronisława Pełkowskiego. Funkcje tą pełnił do 1930 roku. Naczelnikiem OSP w tych latach, aż do swego wyjazdu z Nowej Wsi w 1931 roku był Jan Brążkowski. Po nim funkcję tą, do 1939 roku pełnił kowal Franciszek Jankowski. Skarbnikiem w latach 30 tych był Jan Neumann, kierownik miejscowej szkoły. Przez lata przewinęło się kilka pokoleń strażaków – mieszkańców wsi.

Dzisiejszą uroczystość zaszczycili goście.

2024 2 2 samoch OSP NWK 4

Od lewej: Edward Kruk – gospodarz; st. bryg. Sławomir Herbowski komendant wojewódzki PSP, Marcin Skonieczka poseł na sejm RP, Elżbieta komisaryczny wójt gminy, Szymon Dudzik przewodniczący rady gminy, Agnieszka Rygielska członek zarządu OSP, Krzysztof Zieliński wójt gminy Książki – w-ce prezes powiatowy OSP, st. kpt. Robert Stasiak komendant PSP Wąbrzeźno.

 Ceremoniał przekazania samochodu został nieco zakłócony przez pogodę jesienną, ale pierwszą część uroczystości odbyliśmy na placu przed remizą. Był więc poczet sztandarowy OSP Nowa Wieś Królewska w składzie:

2024 2 2 samoch OSP NWK 6

Od lewej; Mateusz Kupiec, Michał Welz, Michał Ziółkowski.

Meldunek o gotowości do rozpoczęcia uroczystości od dowodzącego Łukasz Betcher przyjął w-ce prezes powiatowy OSP Krzysztof Zieliński.

2024 2 2 samoch OSP NWK 8

Organizatorzy i prowadzący. Głównym organizatorem był zarząd OSP Edward Kruk, prezes zarządu, który w imieniu zarządu OSP biegał za wszystkimi kwestiami. Wspomagali organizacyjnie ceremoniał Andrzej Kujaczyński komendant gminny OSP i prowadzący uroczystość Jarosław Tylmanowski w-ce prezes zarządu powiatowego OSP.

2024 2 2 samoch OSP NWK 7

 Uczestnicy uroczystości – byli wśród nich wszyscy, którzy mieli swój udział w tym, że to Nowa Wieś Królewska otrzymała ten samochód.

2024 2 2 samoch OSP NWK 12

Natalia Pitan, Tomasz Plewiński, Anna Kruk, Grzegorz Sokół, kpt. Karol Dzielski, Jarosław Kubasik. Obok: mł. asp. Magdalena Twarogowska, bryg. Piotr Rogowski.

2024 2 2 samoch OSP NWK 9

 Ks. Jarosław Janowski, Dorota Wąż, Wiesław Karwan, Barbara Piłat, Eleonora Chojnacka, Lucyna Michałowska, Wojciech Groth, Janusz Makówka, Józef Kucięba.

2024 2 2 samoch OSP NWK 10

Leszek Izdebski, Stefan Duma, Lech Jazownik, Krzysztof Ślesar, Kazimierz Chmielewski, Stanisław Wyżykowski, Goral.

 A oto uzasadnienie otrzymania tego samochodu.

Z życia naszej jednostki warto przypomnieć osiągnięcia strażaków z ostatnich lat:

`- 9 maja 1998 roku wręczono tutejszej jednostce OSP sztandar.

- 1999 rok; otrzymaliśmy samochód strażacki marki „STAR 244” . Na wyposażeniu był również samochód „Żuk”. Złomowano go dopiero w 2004 r.

- 2003 rok; dobudowaliśmy boks garażowy. Obchodziliśmy 100 lecie istnienia straży w Nowej Wsi. Wtedy też otrzymaliśmy status „jednostki Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego”.

- 6 maja 2006 r. wybudowaliśmy przy świetlicy i remizie figurkę Św. Floriana.

- w latach 2000-cznych opiekowaliśmy się „Złota drużyna dziewcząt” z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, która przyniosła nam wiele zwycięstw.

- 2007 roku; otrzymaliśmy średni samochód pożarniczy marki „STAR” 266.

- własnymi silami wybrukowaliśmy plac przy świetlicy i remizie.

- 4 maja 2013 r. poświęcony został nowy lekkiego samochodu pożarniczego marki „RENO” ,

Poza tym OSP prowadzi różnorodną działalność publiczną. Wypełniamy też nasz statutowy obowiązek każdego roku uczestnicząc w kilkudziesięciu akcjach ratowniczo-gaśniczych.

Przekazanie ciężkiego samochodu pożarniczego „”Scania”.

                  Kluczyki z rąk Elżbiety Wiśniewskiej p. wójt gminy Płużnica odbierali kierowcy: Marcin Dąbrowski i Paweł Jankowski..Poświęcenia samochodu dokonał miejscowy proboszcz ks. Jarosław Janowski.

2024 2 2 samoch OSP NWK 11

2024 2 2 samoch OSP NWK 13

Ks. Jarosław Janowski i „Scania” – obok Arkadiusz Kruk (naczelnika OSP) i Edward Kruk (prezes OSP) „chrzczą” samochód szampanem.

2024 2 2 samoch OSP NWK 16

Cały czas byli z nami członkowie młodzieżowej drużyny pod dowódctwem Leny Dąbrowskiej.

2024 2 2 samoch OSP NWK 14

2024 2 2 samoch OSP NWK 15

Pożegnanie z Komendantem!

Dla st. bryg. Sławomira Herbowskiego było to ostatnie w jego 30 letniej strażackiej służbie wystąpienie w roli Komendanta Wojewódzkiego PSP w Toruniu.

2024 2 2 samoch OSP NWK 19

Z notki biograficznej Komendanta:

(wg strony Komendy Wojewódzkiej PSP w Toruniu).

Sławomir Herbowski urodził się 1 grudnia 1970 roku w Wąbrzeźnie.
W 1994 roku ukończył Szkołę Główną Służby Pożarniczej w Warszawie z tytułem magistra inżyniera pożarnictwa. Podjął służbę w Komendzie Rejonowej PSP w Wąbrzeźnie, a następnie Komendzie Powiatowej PSP w Wąbrzeźnie, zajmując stanowisko: dowódcy zastępu, młodszego oficera, oficera, komendanta rejonowego PSP. W latach 1999-2018 pełnił służbą na stanowisku Komendanta Powiatowego PSP w Wąbrzeźnie. Z dniem 1 sierpnia 2018 roku został powołany na stanowisko Zastępcy Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

Ukończył studia podyplomowe:
     Zarządzania dla pracowników administracji publicznej i jednostek

       budżetowych (2003)
     Zapobiegania pożarom i awariom (2016)
       BHP z elementami ergonomii (2020)
       Executive Master of Business Administration (MBA) (2023)

2024 2 2 samoch OSP NWK 17

Druhowi Sławomirowi za lata pomyślnej współpracy ze strażakami gminy Płużnica i powiatu wąbrzeskiego składamy Serdeczne Podziękowania za wspólną służbę. Liczymy, iż w dalszym ciągu będziemy pracować w podtrzymaniu strażackiego ducha…!

Edward Kruk – prezes miejscowej OSP złożył Paniom z KGW serdeczne podziękowanie za wielokrotne goszczenie strażaków na różnych uroczystościach – za pięknie podane i smaczne potrawy i ciasta!

2024 2 2 samoch OSP NWK 18

Od lewej; Bogusława Kruk, Brygida Dygasiewicz, Daria Ulbrycht, Marlena Dąbkowska, Sabina Dąbkowska, Renata Dąbkowska, Irena Sądowska, Ewa Boryczko, Renata Mierzwicka. W pracach brała również udział nieobecna na zdjęciu Bernadeta Welz.

Kategoria: /