Zarząd Oddziału Powiatowego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
w Wąbrzeźnie

Aktualności

Zebranie sprawozdawcze OSP Myśliwiec.

Janusz Marcinkowski

Zebranie sprawozdawcze OSP Myśliwiec.

 

Opracowanie Magdalena Balawejder, Janusz Marcinkowski.

Zarząd OSP zwołał zebranie na dzień 20 stycznia 2024 roku. Oprócz strażaków przybyli na nie: Władysław Łukasik wójt gminy – prezes gminny OSP, Marcin Milanik komendant gminny OSP oraz przedstawiciel komendy PSP st. kpt. Dawid Krajnik. Obecny był również Mariusz Drapiewski, który wspiera działalność drużyny piłki nożnej. Zebranie poświęcono głównie sprawozdaniu z działań w roku ubiegłym. Przedstawiali te działania druhowie:

- Wojciech Barański – prezes zarządu OSP; przedstawił sprawozdanie z działań strażaków w 2023 roku,

- Sławomir Balawejder – naczelnik OSP zaprezentował propozycje zadań na 2024 roku,

- finanse OSP przedstawił Mirosław Balawejder – skarbnik OSP.

- Roman Gruszka – przedstawił sprawozdanie komisji rewizyjnej. Komisja postawiła wniosek o udzielenie absolutorium dla zarządu OSP za działania roku 2023 – po dyskusji zostało ono uchwalone jednogłośnie.

         Na sali zjawili się strażacy, zaproszeni goście i strażacka młodzież; frekwencja wyniosła 68 %.

Screen Shot 01 24 24 at 10.35 AM

Zebranie protokółowała i wykonała zdjęcia Magdalena Balawejder.

2024 1 20 zebr OSP Myśliwiec 1

                   Przy stole prezydialnym władze OSP i goście.

2024 1 20 zebr OSP Myśliwiec 2

Od lewej: Damian Balawejder, Magdalena i Sławomir Balawejderowie, Marcin Milanik, Władysław Łukasik, Wojciech Barański, Mirosław Balawejder, st. kpt. Dawid Krajnik, Roman Gruszka.

Goście strażaków podziękowali strażakom z Myśliwca za bardzo szeroką działalność w ubiegłym roku. Na szczególne wyróżnienie zasługuje jednostka za wdrożenie planu pracy z Młodzieżowa Drużyną Pożarniczą, która brała udział we wszystkich wydarzeniach w ramach projektu powiatowego dla tej młodzieży. Młodzi złożyli w tym roku ślubowanie, brali udział w zawodach CTIF, oraz w obozie w strażackim ośrodku szkoleniowym w Piła Młyn w tucholskim. Władysław Łukasik poza podziękowaniami zapowiedział oddanie w bieżącym roku nowej remizy dla OSP w Myśliwcu. Wyróżnił Magdalenę i Sławomira Balawejderów za opiekę i prowadzenie młodzieży strażackiej. Podziękowanie trafiły również do Romana Gruszki – sołtysa wsi i radnego, za współdziałanie w organizacji  bogatych w różnorodność wydarzeń w życiu wsi. Druh Dawid Krajnik mówił o prowadzeniu akcji ratowniczo-gasniczych, oraz o szkoleniach jakie będą prowadzone w 2024 roku, a które dają strażakom możliwości brania udziału w akcjach.

W poczcie sztandarowym służyli:

2024 1 20 zebr OSP Myśliwiec 5

Od lewej: Patryk Gruszka, Damian Balawejder, Paweł Balawejder.

 Zebranie uchwaliło pakiet zadań na 2024 rok, oraz uchwaliło członkowską roczną składkę w wysokości 40 zł.

Przypomnijmy kilka; OSP w Myśliwcu poza stałym zadbaniem o sprawność ludzi, samochodu, sprzętu do prowadzenie akcji ratowniczo-gaśniczych, uczestniczy w szkoleniach, zawodach, turniejach sportowych innych wydarzeniach, również związanych z obchodami świat samorządowych, państwowych i kościelnych. Przy tak szerokiej działalności trzeba niemal codziennego wysiłku strażaków.

Nasze niezawodne panie z KGW zadbały o posiłek.

2024 1 20 zebr OSP Myśliwiec 4

Od lewej:Kamila Froń, Hanna Barańska, przewodnicząca KGW Myśliwiec Elżbieta Sądowska, Alicja Kozubowska, Zuzanna Balawejder.

Strażacy przesyłają Pozdrowienia i Podziękowania za to, że zawsze są ze strażakami!

Kategoria: /