Zarząd Oddziału Powiatowego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
w Wąbrzeźnie

Aktualności

 Nowy Regulamin Zawodów Sportowo – Pożarniczych MDP

Jarosław Tylmanowski

 

Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP zatwierdziło w dniu  6 grudnia 2023 roku  nowy Regulamin Zawodów Sportowo – Pożarniczych MDP . 

hydronetka

 

 

Halowe młodzieżowe zawody sportowo-pożarnicze są formą intensywnego szkolenia pożarniczego członków młodzieżowych drużyn pożarniczych, którego celem jest :

- mobilizowanie do intensywnego szkolenia pożarniczego,

- doskonalenie umiejętności posługiwania się sprzętem pożarniczym,

- ocena stanu wyszkolenia członków młodzieżowych drużyn pożarniczych,

- popularyzowanie wśród społeczeństwa zagadnień ochrony przeciwpożarowej,

- upowszechnienie i promocja sportu wśród dzieci i młodzieży,

- wyłonienie najlepszych drużyn,

- przygotowanie do startu w zawodach wyższego szczebla,

- promocja zawodów sportowo-pożarniczych jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu.

 

Zapraszam do zapoznania się z aktualnym regulaminem

 

 

 

Kategoria: /