Zarząd Oddziału Powiatowego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
w Wąbrzeźnie

Aktualności

Posiedzenie prezydium zarządu gminnego OSP w Dębowej Łące.

Janusz Marcinkowski

Posiedzenie prezydium zarządu gminnego OSP.

 Opracowanie; Agnieszka Galczewska, Janusz Marcinkowski.

Posiedzenie prezydium Zarządu OG ZOSP RP w Dębowej Łące odbyło się 23 listopada 2023 roku. Pierwszym punktem spotkania był wybór „Gminnego Strażaka Roku 2023”. Z jednostek OSP z terenu Gminy wpłynęły 3 kandydatury strażaków:

Krzysztofa Wojciechowskiego OSP z Wielkiego Pułkowa.

Mateusza Afelta z OSP Dębowej Łąki.

 Pawła Polaka OSP z Wielkich Radowisk.

Prezydium po zapoznaniu się z kandydaturami i na „Gminnego Strażaka Roku” jednogłośnie wybrało Dh Pawła Polaka. 

2023 11 23 pos ZOG D. Łąka 2

Wszystkim wyróżnionym gratulujemy - Pawłowi Polakowii, który będzie reprezentował gminę Dębową Łąkę w konkursie powiatowym życzymy pomyślności w służbie!

Drugim punktem spotkania było rozstrzygnięcie etapu gminnego ogólnopolskiego strażackiego konkursu  plastycznego, rozgrywanego na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Ze szkół naszej gminy wpłynęło na ten konkurs 60 prac. Wyniki konkursu i wręczenie nagród i podziękowanie uczestnikom i nauczycielom odbędzie się w terminie późniejszym. Nagrody dla zwycięzców ufundował wójt gminy Dębowa Łąka Stanisława Szarowski - za co serdecznie dziękujemy!

   Na stołach prace plastyczne na konkurs „Zapobiegajmy Pożarom” i druhowie z prezydium.

2023 11 23 pos ZOG D. Łąka 1

Kategoria: /