Zarząd Oddziału Powiatowego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
w Wąbrzeźnie

Aktualności

Pamięci Kazimierza Klimka!

Janusz Marcinkowski

Pamięci Kazimierza Klimka!

 Nasz Druh, honorowy prezes OSP Wielkie Radowiska zmarł 12 listopada br. w wieku 89 lat.

2023 11 12 zm Kaz. Klimek

 Kazimierz Klimek syn Józefa, urodził się 4 marca 1934 r. w rodzinie Józefa i Zofii z domu Wesołowskiej. Ojciec Józef pochodził z pobliskiego Łobdowa. Jakiś czas mieszkał w Lembargu, skąd w 1931 roku przeniósł się do Wielkich Radowisk wżeniając się do rodziny Wesołowskich. Mieszkał tu w ‘szachulcowym’ drewnianym domu na wybudowaniu pod Kurkocinem. Ziemi przy siedlisku było niewiele, bo tylko 1,67 ha, stąd rodzinę utrzymywał z prowadzenia krawiectwa. W rodzinie Józefa i Zofii przyszła na świat piątka dzieci, w tym trzech synów; Bogdan, Kazimierz, Jan oraz dwie córki; Ludwika i Janina.

W wieku 6 lat, a był to czas okupacji niemieckiej, poszedł do niemieckiej szkoły podstawowej; Volksschule w Wielkich Radowiskach. Chodził do niej cztery pełne lata. Ostatnią, piątą klasę kończył po wojnie 1945 roku w polskiej szkole. W pamięci zostali jego polscy, powojenni nauczyciele: Eugeniusz Szwejkowski i Alfons Kalinowski.

Po odsłużeniu zasadniczej służby wojskowej w latach 1961-1964 Kazimierz wraz z żoną Heleną z domu Ciechacką prowadził w Kurkocinie – tuż przy granicy z Wielkimi Radowiskami gospodarstwo rolne. W ich rodzinie urodziła się czwórka dzieci; córka i trzech synów.

W latach 60 tych kupił Kazimierz z państwowych zasobów ok. 8 ha gruntu. Następnie, wraz żoną, kupili gospodarstwo o wielkości 9,40 ha od Kochańskich. W zakupionym siedlisku pobudowali dom i gospodarowali łącznie na ponad 17 hektarach. Przeszło 22 lata temu przekazali gospodarstwo synowi wspierając go w jego prowadzeniu i mieszkając razem z nim.

Poza rodziną i prowadzeniem gospodarstwa ważne w życiu Kazimierza Klimka było strażactwo. Oto charakterystyka jego strażackiej służby wystawiona przez jego kolegów w służbie; „Kazimierz Klimek wstąpił do OSP w Wielkich Radowiskach w 1953 roku. Od tamtego czasu aktywnie działał na rzecz naszego środowiska. Od 1976 do 2016 roku z przerwami pełnił funkcję prezesa OSP. Brał czynny udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych. W czasie jego prezesowania naszą OSP wyposażono w samochód pożarniczy i inny sprzęt gaśniczy. Organizował Młodzieżową Drużynę Pożarniczą. Mimo słusznego wieku podejmował różne inicjatywy aktywizujące lokalną społeczność. Brał udział w uroczystościach patriotycznych i religijnych. Przygotowywał zebrania Zarządu i walne naszej OSP. Wspierał utrwalanie tradycji pożarniczych w Wielkich Radowiskach. Był wieloletnim członkiem Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP w Dębowej Łące. Był również delegatem OSP Wielkie Radowiska na Zjazd Gminny Dębowej Łąki i Powiatowy w Wąbrzeźnie”.

Swoją osobą symbolizował wiele dziesiątków lat dziejów pożarnictwa gminy Dębowa Łąka. Chętnie służył pomocą, radą i doświadczeniem młodszym kolegom. Za swoją służbę był wielokrotnie wyróżniany i odznaczany, między innymi:

- odznaką „Strażak Wzorowy” w 1976 r.

- „Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa” nadanym w 1991r. i po raz drugi w 2003 r.

- „Srebrnym Krzyżem Zasługi” w 2011 r.

- „Złotym Znakiem Związku” w 2014 r.

W uznaniu zasług dla naszych strażackich działań obdarzono go w 2008 roku tytułem „Strażaka Roku” powiatu wąbrzeskiego.

 

                               Rodzinie Zmarłego składamy nasze wyrazy współczucia!

                                                                   Cześć Jego Pamięci!

 

                     Zarząd OSP Wielkie Radowiska

                     Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP w Dębowej Łące.

                     Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP w Wąbrzeźnie.

 

 -----------------------------------------------------

*Msza św. pogrzebowa rozpocznie się w kościele w Kurkocinie; w czwartek

dnia 16 listopada 2023 roku o godzinie 13,30.

   Druh Kazimierz zostanie pochowany na cmentarzu w Wielkich Radowiskach.

---------------------------------------------------

Druha Kazimierza Klimka pożegnaliśmy w dniu 16 listopada. Pożegnały go strażackie sztandary. Niżej zamieszczam kilka zdjęć przesłanych przez druhów z Wielkich Radowisk;

Screen Shot 11 17 23 at 10.56 AM

Druh Kazimierz Klimek spoczął na cmentarzu w Wielkich Radowiskach.

Screen Shot 11 17 23 at 10.56 AM 001

Żegnały Go; sztandar OSP Wielkie Radowiska, delegacje strażaków gminy Dębowa Łąka.

Screen Shot 11 17 23 at 10.57 AM

 

 

 

Kategoria: /