Zarząd Oddziału Powiatowego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
w Wąbrzeźnie

Aktualności

Posiedzenie Prezydium…, spotkanie opiekunów MDP w jednym czasie.

Janusz Marcinkowski

Posiedzenie Prezydium - spotkanie opiekunów MDP w jednym czasie.

Opracowanie Janusz Marcinkowski, zdjęcia Jarosław Tylmanowski.

Wiadomości z posiedzenia.

------------------------------------

Posiedzenie Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Wąbrzeźnie odbyło się  21 września 2023 roku. Gościliśmy na posiedzeniu wyjazdowym w tamtejszej świetlicy wsi Jarantowice.

Obecni członkowie Prezydium; Kamil Gorząch, Jarosław Herbowski, Janusz Kopczyński, Janusz Marcinkowski, Jarosław Tylmanowski.

Zaproszeni goście; Radosław Kardaś, Marcin Milanik.

Porządek posiedzenia:

Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad

Przedstawienie tez do sprawozdania z działań OSP i zarządów; gminnych i powiatowego OSP w I półroczu.

Przedstawienie projektu zamierzeń od września do końca br. roku.

W posiedzeniu uczestniczyło 5 (na 8) członków Prezydium. Członkini Prezydium Danuta Nowacka w styczniu br. złożyła rezygnację ze wszystkich funkcji strażackich; prezesa OSP Dębowa Łąka, prezesa gminnego OSP gminy Dębowa Łąka i automatycznie z prac w zarządzie powiatowym OSP i jego Prezydium. Zarząd gminny OSP gminy Dębowa Łąka na swym posiedzeniu w dniu 18 maja 2023 roku dokonał wyboru nowego prezesa zarządu gminnego OSP Kamila Gorzącha – jednocześnie oddelegowując go w miejsce Danuty Nowackiej do składu Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP i jego Prezydium.

Tezy – informację do sprawozdania z działań strażackich w powiecie w I półroczu roku 2023 przedstawił sekretarz ZOP Janusz Marcinkowski. Część uzupełnienia dodał dh. Jarosław Herbowski przypominając, iż OSP i zarządy gminne OSP winny zadbać o przesyłanie informacji do naszej strony internetowej stanowiącej zbiór dokumentujący naszą pracę, która po zakończonej 5 – letniej kadencji jest przetworzona w formie trwałej – druku książki. Ci którzy o tym zapominają nie znajdą się w tym „powiatowym sprawozdaniu”.

Projekt zamierzeń-zadań do końca 2023 roku przedstawiał dh. Jarosław Herbowski. Natomiast do dyskusji nad szczegółami organizacyjnymi włączyli się wszyscy obecni na Prezydium. (Plan w załączeniu)

Przy każdym z punktów porządku odbyła się dyskusja co do szczegółów organizacyjnych.

Spotkanie organizacyjne opiekunów MDP.

----------------------------------------------------

W tym samym dniu – 21 września zorganizowano spotkanie opiekunów Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z członkami prezydium ZOP ZOSP RP. Poświęcono je organizacji zawodów CTIF drużyn młodzieżowych w Jarantowicach w sobotę w dniu 30 września 2023 roku.

W spotkaniu uczestniczyli członkowie Prezydium; Kamil Gorząch, Jarosław Herbowski, Janusz Kopczyński, Janusz Marcinkowski, Jarosław Tylmanowski.

Opiekunowie MDP;

OSP Dębowa Łąka – Stanisław Czerski,

OSP Książki – Kinga Zalewska, Dawid Sosnowski,

OSP Wielkie Radowiska – Karolina Trzcińska.

OSP Orzechowo Marcin Osiński.

OSP Niedźwiedź – Zbigniew Korcz.

OSP Myśliwiec – Magdalena i Sławomir Balewajder.

OSP Kurkocin – Kamil Gorząch.

OSP Ryńsk – Katarzyna Trąba.

OSP Jarantowice – Piotr Makowski,

OSP Wąbrzeźno – Radosław Kardaś.

W kwestii organizacji zawodów CTIF ustalono:

Zawody będą zorganizowane w dniu 30 września na terenie przy świetlicy wiejskiej w Jarantowicach. Początek zawodów godz. 9,oo.

Przyjęto iż będą one przebiegały wg regulaminu CTIF, który zostanie opublikowany na naszej stronie. Ustalono między innymi iż, obowiązującym strojem zawodników będą; dresy lub koszarówka, natomiast zawodnicy „bojówki” winna posiadać pas, hełm, i sportowe obuwie. Z innych zasad ustalono:

   a/ każda bojówka przygotowuje tor dla własnego działania,

   b/ zawodnicy winny posiadać numery startowe,

     c/ każda z OSP może wystawić kilka drużyn,

   Omawiano również kwestie związane z wymogami formalnymi i bezpieczeństwa spadające na opiekunów OSP, czyli: ubezpieczenie zawodników; zgodę rodziców na udział w zawodach; oświadczenie o stanie zdrowia dziecka; zgodę na opublikowanie wizerunku itp.

Kilka obrazów autorstwa Jarosława Tylmanowskiego dokumentuje nasze spotkanie.

Uczestnicy prezydium i spotkania.

Screen Shot 09 24 23 at 10.57 AM

Screen Shot 09 24 23 at 10.58 AM

 

Kategoria: /