Zarząd Oddziału Powiatowego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
w Wąbrzeźnie

Aktualności

Powiatowe zawody OSP '2023'

Janusz Marcinkowski

Powiatowe zawody OSP ‘2023’.

Opracowanie Janusz Marcinkowski.

Zgodnie z decyzją Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w porozumieniu z Komendą PSP w Wąbrzeźnie w sobotę 17 czerwca 2023 roku na stadionie miejskim im. Jana Wesołowskiego w Wąbrzeźnie zorganizowane zostały XI powiatowe zawody drużyn OSP. Komendantem zawodów sportowo-pożarniczych został wyznaczony zastępca Komendanta PSP w Wąbrzeźnie st. bryg. Cezary Maćczak, natomiast jego zastępcą będzie druh Sławomir Szmytkowski. Sędzią głównym zawodów będzie bryg. Piotr Rogowski – dowódca JRG w Wąbrzeźnie.

2023 6 17 zaw pow OSP W no 1

Do zawodów stanęły drużyny z tych OSP, które wygrały zawody gminne naszego powiatu. Zaplanowano je na dzień 17 czerwca 2023 roku na nowym stadionie w Wąbrzeźnie. Na starcie zgłosiło się 10 zespołów  reprezentując wszystkic gminy. Zawody organizował Zarząd Oddziału Powiatowego  Związku OSP RP wraz z Komendą PSP Wąbrzeźno.

                Drużyny OSP na stadionie. 

2023 6 17 zaw pow OSP W no 3Strażaków prowadził Sławomir Szmytkowski – z-ca komendanta zawodów – pełniący funkcję komendanta gminnego OSP Dębowej Łąki.

2023 6 17 zaw pow OSP W no 2

Niżej prowadzący zawody Jarosław Tylmanowski w-ce prezes powiatowy OSP i Jarosław Herbowski prezes powiatowy OSP - główny organiztor zawwodów.

2023 6 17 zaw pow OSP W no 5

Strażaków witali, Dziękowali za udział w zawodach:

2023 6 17 zaw pow OSP W no 4

St. kpt. Robert Stasiak komendant PSP Wąbrzeźno, st. bryg. Marek Rusoń z-ce komendanta wojewódzkiego PSP, Tomasz Zygnarowski burmistrz miasta. Rozpoczynał i zamykał zawody Jarosław Herbowski.

W zawodach wzięły udział następujące drużyny:

OSP Ryńsk – drużyna Pań występowała bez konkurencji, ale za to bardzo sprawnie.

2023 6 17 zaw pow OSP W no 8

OSP Blizienko 

2023 6 17 zaw pow OSP W no 6

OSP Czaple.

2023 6 17 zaw pow OSP W no 7

OSP Dębowa Łąka

2023 6 17 zaw pow OSP W no 12

OSP Kurkocin

2023 6 17 zaw pow OSP W no 9

OSP Myśliwiec

2023 6 17 zaw pow OSP W no 10

OSP Ryńsk

2023 6 17 zaw pow OSP W no 11OSP Uciąż.

2023 6 17 zaw pow OSP W no 16

OSP Orzechówko

2023 6 17 zaw pow OSP W no 13.

OSP Zieleń. 

2023 6 17 zaw pow OSP W no 14

OSP Wąbrzeźno

2023 6 17 zaw pow OSP W no 15

Goście, organizatorzy.

2023 6 17 zaw pow OSP W no 17

Od lewej samorządowcy: Marcin Skonieczka, Tomasz Zygnarowski, Mateusz Rutkowski, Władysław Łukasik; strażacy z OSP: Ryszard Henryszewski, Edward Kruk, Stefan Pyć; komendanci PSP: st.bryg. Cezary Maćczak, st. kpt. Robert Stasiak, st.bryg. Marek Rusoń; Jarosław Herbowski – powiatowy i wojewódzki prezes OSP. 

W zawodach stawiło się kierownictwo komendy PSP w Wąbrzeźnie;

2023 6 17 zaw pow OSP W no 18

St. kpt. Robert Stasiak, st. bryg. Cezary Maćczak, bryg. Piotr Rogowski.

Strażacy z PSP Wąbrzeźno pełniący funkcje sędziowskie.

2023 6 17 zaw pow OSP W no 19Z lewej bryg. Piotr Rogowski główny sędzia zawodów.

W sekretariacie zawodów pracowali:

2023 6 17 zaw pow OSP W no 24

Od lewej: asp. Piotr Witkowski, st. asp. Justyna Jakielaszek, Jarosław Tylmanowski + reporterka Autor.

Wszystkie etapy powiatowych zawodów zostały ujęte w fotografię;

Losowanie kolejności startu w zawodach odbyło się w obecności dowódcóe drużyn,... z czapki druha Maćczaka.

2023 6 17 zaw pow OSP W no 21

Zawody

Pierwsze startowały Panie z OSP Ryńsk. Niżej początek sztafety...

2023 6 17 zaw pow OSP W no 22

Niżej przygotowanie do startu w tzw. "bojówce". Panie z Ryńska i Jarosław Herbowski.

2023 6 17 zaw pow OSP W no 27

               Panie ruszyły do rozwinięcia linii. 

2023 6 17 zaw pow OSP W no 25

2023 6 17 zaw pow OSP W no 26

 Podały wodę… przewróciły pachołki.

 Screen Shot 06 18 23 at 03.57 PM

Seniorzy w akcji;

Sztafeta;

2023 6 17 zaw pow OSP W no 28

 2023 6 17 zaw pow OSP W no 32

 2023 6 17 zaw pow OSP W no 29

 Ćwiczenia bojowe rozpoczynano rozwinięciem linii i podaniem wody, atakiem na pachołki.

2023 6 17 zaw pow OSP W no 30

 Kończymy podaniem wody i przewróceniem pachołków.

2023 6 17 zaw pow OSP W no 36

Potem każda z drużyn „robi” po sobie porządek. Na zdjęciu drużynę wspomaga Eugeniusz Bala prezes OSP Blizienko.

 2023 6 17 zaw pow OSP W no 33

Podziękowanie Paniom z Ryńska.

Druhny otrzymały puchar, dyplomy i podziękowanie otrzymały do samorządowców, Prezesa Powiatowego OSP, Komendanta PSP…

 2023 6 17 zaw pow OSP W no 34

Klasyfikacja zawodów.

 Niżej Goście i Druhowie zajęli się wręczaniem wyróżnień.

2023 6 17 zaw pow OSP W no 35

 W wyniku sprawnego przebiegu ćwiczeń ustaliła się następująca kolejność

    I miejsce zajęła drużyna z Ryńska.

2023 6 17 zaw pow OSP W no 41

II miejsce Zieleń; 

2023 6 17 zaw pow OSP W no 37

III Miejsce Czaple.

2023 6 17 zaw pow OSP W no 38

 Według mego prywatnego zdania wszystkie pozostałe drużyny zajęły podobne miejsca. Na zawodach wojewódzkich nasz strażacki powiat będzie zatem reprezentować OSP Ryńsk. Na zakończenie druh Jarosław Herbowski odebrał raport od Sławomira Szmytkowskiego…  

 2023 6 17 zaw pow OSP W no 39

Jeszcze tylko dla przypomnienia i Podziękowania!

        W pracach zapewniających sprawny przebieg zawodów brali udział Drohowie z PSP, Druhowie z OSP Wąbrzeźno, a także z OSP Wielkie Radowiska i OSP Zaskocz wspomagające zawody. 

2023 6 17 zaw pow OSP W no 40

Zdjęcia druhny Magdaleny Balawejder z Myśliwca ilustrujące zawody dla swojej macierzystej OSP. Jak zwykle Druhna pełniła reporterski dyżur w trakcie zawodów

2023 6 17 zaw pow OSP W no 42

 2023 6 17 zaw pow OSP W no 43

Strażacy z Myśliwca z Władzą strażacką o Wójtem gminy Władysławem Łukasikiem.

2023 6 17 zaw pow OSP W no 44

 

 

Kategoria: /