Zarząd Oddziału Powiatowego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
w Wąbrzeźnie

Aktualności

Posiedzenie Prezydium...

Janusz Marcinkowski

Z posiedzenia Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w dniu 31maja 2023 roku w Płużnicy.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Obecni na posiedzeniu członkowie prezydium Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP.

2023 5 31 pos Prezydiium Płużnica 1

Od lewej: Marian Piątek (skarbnik) z Uciąża, Jarosław Kubasik (w-ce prezes) z Płużnicy, Kazimierz Chmielewski (w-ce prezes) z Błędowa, Jan Ziółkowski (członek prezydium) z Nowej Wsi Królewskiej, Andrzej Kujaczyński (komendant gminny OSP) z Czapel, Edward Kruk (prezes) z Nowej Wsi Królewskiej

Większość z nas pełni funkcje członków Prezydium od 15-20 lat.

Niżej Autor – sekretarz zarządu gminnego i powiatowego.

2023 5 31 pos Prezydiium Płużnica 2

Porządek i decyzje posiedzenia;

1.Omówienie organizacji gminnych zawodów sportowo-pożarniczych w Płużnicy w dniu 3 czerwca 2023 roku.

2.Inne sprawy:

- omówiono przebieg wycieczki-pielgrzymki do Częstochowy, ktora odbyła się w dniu 27 maja. Wyjechało 39 uczestników strażaków z gminy Płużnica.

- przyjęto wniosek o organizację spotkania z seniorami w m-cu wrześniu,

- przyjęto z satysfakcją informację, iż w turnieju OTWP III m-ce na szczeblu wojewódzkim zajął Mikołaj Makuch z Ostrowa z gminy Płużnica. Mikołaja uhonorujemy na zawodach 3 czerwca w Płużnicy w obecności strażaków gminy Płużnica,

- zaplanowano spotkanie z wójtem Marcinem Skonieczką w sprawach umowy na działalność OSP, ubezpieczeń i funkcjonowania w kwestiach formalno-prawnych Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

- postanowiono przekazać dyplomy z podziękowaniem za udział w gminnym OTWP Dyrektor Szkoły do przekazania uczestnikom na uroczystym zakończeniu roku szkolnego.

Posiedzenie prowadził Edward Kruk, meritum zapisał Janusz Marcinkowski.

  

Kategoria: /