Zarząd Oddziału Powiatowego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
w Wąbrzeźnie

Aktualności

Strażacy mogą zbierać elektroodpady.

Janusz Marcinkowski

Zbiórka „elektrośmieci”.

 Opracowanie Janusz Marcinkowski, Jarosław Herbowski.

          W każdym domu coś z tych rzeczy wala się po naszych zakamarkach. Od czasu do czasu obiecamy sobie – trzeba by się tego pozbyć. Pytanie jest takie – gdzie możemy to zawieść, aby nie robić sobie zbyt wiele kłopotów. W żadnym wypadku nie należy wyrzucać to do otaczającej nas przyrody – gdyż jest na to prosty sposób – strażacy z OSP mogą podjąć się; w ramach projektu „OSP na straży Środowiska” zbiórki podpisując stosowną umowę i otrzymując za swoją pracę ekwiwalent. W razie decyzji o podjęciu się takiego zadania przez OSP, w celu podania kontaktu w tej sprawie proszę o kontakt; Janusz Marcinkowski tel. 604 209 351. Robią to juz strażacy z Wąbrzeźna.

Kontener przy Domu Strażaka w Wąbrzeźnie.

2023 5 31 elektrośmieci 1

O fundacji ze strony internetowej.

Fundacja Odzyskaj Środowisko powstała w 2011 roku. Naszym statutowym celem jest promowanie ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego, popularyzowanie idei recyklingu oraz podnoszenie  świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie prawidłowego postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym (ZSEiE).

Priorytetem Fundacji Odzyskaj Środowisko jest prowadzenie edukacji ekologicznej w zakresie ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem  tematu selektywnej zbiórki odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Prowadzimy działania lokalne, regionalne i o szerszym zasięgu, działając na terenie całego kraju. Aktywnie rozwijamy naszą fundację i wprowadzamy ją na coraz wyższy poziom. Jesteśmy rzetelnym i wiarygodnym partnerem. Przez lata pracy zaufało nam wielu partnerów, a grono naszych kontrahentów stale się powiększa. Razem realizujemy nasze wspólne cele.

W ramach naszych akcji:

  • Opracowujemy i pilotujemy programy edukacyjne dedykowane dla gmin, szkół, przedszkoli i innych placówek
  • Prowadzimy lekcje edukacyjne w szkołach i poza nimi
  • Prowadzimy kampanie informacyjne, edukacyjne, szkoleniowe i instruktażowe
  • Organizujemy konkursy i inne akcje promujące ekologię
  • Prowadzimy kursy, wykłady, seminaria, konferencje i warsztaty o tematyce ekologicznej
  • Współorganizujemy festyny, bale charytatywne, akcje dobroczynne
  • Uruchamiamy punkty informacyjne
  • Wspieramy lokalne inicjatywy społeczne związane z celami działania naszej fundacji
  • współdziałamy z organami władzy, administracji, organami służby zdrowia, innymi osobami prawnymi bądź fizycznymi
  • współdziałamy bądź wspieramy inne Fundacje lub Stowarzyszenia, których cele statutowe są zbieżne z działalnością naszej Fundacji

Ulotka promocyjna;

2023 5 31 elektrośmieci 2

2023 5 31 elektrośmieci 3

Kategoria: /