Zarząd Oddziału Powiatowego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
w Wąbrzeźnie

Aktualności

Maj "2023" u strażaków powiatu wąbrzeskiego.

Janusz Marcinkowski

Msza w intencji strażaków.

 Opracowanie Janusz Marcinkowski. Materiały Jarosław Herbowski

4 maja 2023 roku w intencji strażaków ochotników i zawodowych z PSP  w Katedrze w Bydgoszczy  bp. Krzysztof Włodarczyk odprawił mszę św. w intencji strażackiej służby, a szcególnie za szczęśliwe powroty z akcji ratowniczo-gaśniczych. na zdjęciu przemarsz na mszę...

2023 5 4 30 świeta strażackie 6

W uroczystej mszy uczestniczyli nasi przedstawiciele.powiatu wąbrzeskiego, strażacka młodzież, strażacy. Wzieli w niej udział rzedstawiciele wojska i służb mundurowych.

2023 5 4 30 świeta strażackie 1

W imieniu strażaków przed biskupem ks. Krzysztofem Włodarczykiem stanęli Jarosław Herbowski prezes wojewódzki OSP i st. bryg. Sławomir Herbowski z-ca komendanta wojewódzkiego PSP przekazując w podziękowaniu za msżę w intencji strażaków pamiętkowy hełm.

2023 5 4 30 świeta strażackie 2

Bez strażackich pocztów sztandarowych trudno sobie wyobrazić podniosłość uroczystości!

2023 5 4 30 świeta strażackie 3

Kurs strażackich opiekunów MDP.

 Opracowanie Janusz Marcinkowski. Materiały; Magdalena, Sławomir Balawejder i Jarosław Herbowski.

W siedzibie Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Wąbrzeska” rozpoczął się kurs opiekunów-wychowawców odpoczynku dzieci i młodzieży. W szkoleniu udział biorą druhny i druhowie opiekunowie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Łącznie bierze w nich udział 16 osób. Wszystkim kursantom życzymy powodzenia w zdobywaniu nowych umiejętności.

Na zdjęciu jedno ze szkoleń w Wąbrzeźnie.

2023 5 4 30 świeta strażackie 8

Szkolenie opiekunów – 3 cykle szkoleniowe nadające uprawnienia do opieki nad młodzieżą w trakcie …

W 2023 roku zaistniały możliwości pozyskania pieniędzy na pracę z młodzieżą strażacką. Między innymi możliwe było wnioskowanie o realizację projektu wartości 70 000 zł. od Marszałka Województwa. Na projekt składają się trzy etapy:

  1. etap; szkolenie opiekunów młodzieży pracującej z Młodzieżowymi Drużynami Pożarniczymi.
  2. Organizacja obozu rekreacyjno-szkoleniowego w miejscowości Piła-Młyn w dniach od 4 do 15 sierpnia. Przewiduje się udział 50 osób.
  • Przeprowadzenie we wrześniu br. zawodów międzygminnych w systemie CTIF.

W realizacji projektu biorą udział gminy: Dębowa Łąka, Książki, Ryński miasto Wąbrzeźno. Młodzież gminy Płużnica bierze udział w podobnym projekcie, lecz przy innymi sposobie finansowania.

Ćwiczenie naszej strażackiej młodzieży w Przydorzu w 2022 roku.

2023 5 4 30 świeta strażackie 5

Strażackie odznaczenia dla naszych Druhów.

Na  święcie - wojewódzkich obchodach "Dnia Strażaka" w dniu 17 maja 2023 roku nasi Druhowie otrzymali kolejne wyróżnienia za strażacką służbę. Tym razem na święcie w Toruniu, na starym mieście st. bryg. Sławomir Herbowski z-ca komendanta wojewódzkiego PSP i Jarosław Herbowski prezes wojewódzki i powiatowy OSP odebrali odznaczenia. Na zdjęciu bracia gratulują sobie odznaczeń otrzymanych z rąk Wojewody Kujawsko-Pomorskiego i Z-ca Komendanta Głównego. St. bryg. Sławomir Herbowski otrzymał Złoty Medal za Długoletnią Służbę. Jarosław Herbowski otrzymał po raz pierwszy w województwie Kujawsko-Pomorskim; „Krzyż św. Floriana” .

2023 5 4 30 świeta strażackie 7

„Medal za Długoletnią Służbę”; odznaczenie cywilne z okresu II Rzeczypospolitej, nadawane za pracę w służbie państwowej, przywrócone do systemu odznaczeń państwowych w Polsce w 2007 roku. Służbę nadawany przez Prezydenta RP.

Krzyż św. Floriana; nadawany przez Prezydenta RP na wniosek ministra spraw wewnętrznych szczególnie zasłużonym i wyróżniającym się członkom Ochotniczej Straży Pożarnej

2023 5 4 30 świeta strażackie 11

Wręczenie odznaczenia…

2023 5 4 30 świeta strażackie 9

Od lewej: Jarosław Herbowski i wręczający Mikołaj Bogdanowicz wojewoda pomorski.

Jarosław Herbowski; urodził się 22 marca 1961 r. w Toruniu. W 1982 r. ukończył Szkołę Chorążych Pożarnictwa w Poznaniu. W Zawodowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie do 2003r. Następnie pracował w Komendzie Miejskiej PSP w Toruniu na stanowisku d-cy zmiany w JRG 1 i JRG nr 2 w Toruniu i w Chełmży. Od 2020 roku na emeryturze w stopniu kapitana pożarnictwa. Tytuł magistra uzyskał na UMK w Toruniu. Od 1984 roku jest naczelnikiem OSP w Wąbrzeźnie. Od 1999 pełni funkcję prezesa Oddziału Powiatowego Związku OSP RP, oraz członka Prezydium Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP. Będąc członkiem Zarządu Miasta działał dla poprawy bazy oraz pozyskania sprzętu i samochodów pożarniczych. Dzisiaj wąbrzeska OSP jest w KSRG. Dzięki jego działalności bez wątpienia wielu młodych ludzi z najbliższego otoczenia wstąpiło w szeregi Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej i OSP , niektórzy z nich zasilili szeregi PSP.

Na uwagę zasługuje praca Druha Jarosława nad udokumentowaniem działań strażackich w powiecie. Był inicjatorem, autorem i współautorem następujących działań:

- publikacji pt. „Pożarnictwo Wąbrzeźna na tle historii miasta i rozwoju ochrony przeciwpożarowej do 1990 roku”,

-„Strażackiej Kroniki Powiatowej z lat 2012-2016”,

- biografii Zygmunta Kalksteina … starosty wąbrzeskiego,

- umacnianiu działalności kronikarskiej na terenie powiatu,

- funkcjonowania powiatowej strażackiej strony internetowej od 2013 roku,

- prowadzonego zbioru zabytkowego sprzętu, pamiątek strażackich,

 

Sławomir Herbowski; urodził się 1 grudnia 1970 roku w Wąbrzeźnie. W 1994 roku ukończył Szkołę Główną Służby Pożarniczej w Warszawie z tytułem magistra inżyniera pożarnictwa. Podjął służbę w Komendzie Rejonowej PSP w Wąbrzeźnie, a następnie Komendzie Powiatowej PSP w Wąbrzeźnie, zajmując stanowisko: dowódcy zastępu, młodszego oficera, oficera, komendanta rejonowego PSP. W latach 1999-2018 pełnił obowiązki na stanowisku Komendanta Powiatowego PSP w Wąbrzeźnie. Ukończył studia podyplomowe w zakresie: zarządzania dla pracowników administracji publicznej i jednostek budżetowych oraz zapobiegania pożarom i awariom. Z dniem 1 sierpnia 2018 roku został powołany na stanowisko Zastępcy Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

Odznaczenie dla Edwarda Kruka.

19 maja 2023 roku w Wąbrzeźnie odbyły się Powiatowe obchody Dnia Strażaka. Na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o godzinie 13:00 odbył się uroczysty apel. W trakcie tej uroczystości zostały wręczone odznaczenia i inne wyróżnienia strażackie. Między innymi po raz pierwszy w naszym powiecie został odznaczony druh Edward Kruk prezes gminny OSP gminy Płużnica; „Odznaka Świętego Floriana” za zasługi dla społeczności lokalnej.

2023 5 4 30 świeta strażackie 10

Edward Kruk urodził się w 1953 roku w Nowej Wsi Królewskiej. W latach 1999-2023 jest członkiem zarządu powiatowego OSP, prezesem zarządu gminnego OSP w Płużnicy, a od 1984 roku prezesem zarządu OSP w Nowej Wsi Królewskiej. Ponadto jest członkiem i szefem organizacji rolniczych; Kółek Rolniczych, Spółki Wodnej w której od 1984 r. Pod jego kierownictwem funkcjonuje we wsi świetlica wiejska w której toczy się bogata działalność kulturalne, rozrywkowa. Przebudowane zostały obiekty strażackie; remiza, zaplecze sanitarne i gospodarcze. Strażacy z Nowej Wsi są bardzo aktywni, znani ze swej społecznej pracy z młodzieżą, współpracy z Kobietami, szkołą, organizacjami społecznymi.

  Odznaka Świętego Floriana;  odznaczenie resortowe ustanowione 17 grudnia 2021, nadawane przez ministra spraw wewnętrznych strażakowi OSP, wyróżniającym się w podejmowaniu działań w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska.

2023 5 4 30 świeta strażackie 15

Wręczenie odznaki Edwardowi Krukowi przez; st. bryg. Sławomira Herbowskiego, Jarosława Herbowskiego prezesa wojewódzkiego OSP i st. kpt. Roberta Stasiaka komendanta PSP w Wąbrzeźnie.

2023 5 4 30 świeta strażackie 12

Strażackie pielgrzymki ‘2023’

 Opracowanie Janusz Marcinkowski, materiały Jarosław Herbowski.

W bieżącym roku czas pielgrzymki  do Częstochowy przypadł na dzień 27 maja. W naszym powiecie do wyjazdu przygotowywały się dwa zespoły organizacyjne – wąbrzeski i nowowiejski.

Do jednodniowego wyjazdu zbierali się strażacy, członkowie ich rodzin i strażaccy partnerzy – słowem, dla każdego chętnego znalazło się miejsce w autokarze zmierzającym od wczesnego rana w kierunku Częstochowy.

2023 5 4 30 świeta strażackie 13

Powiatowy poczet sztandarowy składał się z druhów z Myśliwca i Wąbrzeźna; od lewej: Paweł Balawejder, Mariusz Barczewski i Szymon Balawejder.

W pielgrzymce nowowiejskiej brało udział ponad 40 osób z terenu gminy Płużnica. Głównym organizatorem był Edward Kruk – prezes zarządu gminnego OSP.

Pielgrzymka wąbrzeska wyjechała w dwa autokary wioząc łączeni 85 osób z terenu powiatu. Wśród inicjatorów wyjazdu na pielgrzymkę był ks. Jacek Dudziński. Uczestnikiem był również proboszcz Wielkich Radowisk ks. Wiesław Michlewicz. Strażackie pielgrzymki na „Jasną Górę” odbywają się raz na 5 lat z wyjątkiem ostatnich lat co spowodowała epidemia. Ostatnie pielgrzymowanie odbyło się w 2015 roku.

Prezes Jarosław Herbowski – w tle pielgrzymi strażacy.

2023 5 4 30 świeta strażackie 18

Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

Opracowanie Janusz Marcinkowski na podstawie materiałów przesłanych przez Magdalenę i Sławomira Balawejderów,

W wojewódzkich zawodach CTIF w dniu 27 maja  w Czernikowie wzięły udział trzy drużyny OSP MDP z terenu naszego powiatu; Myśliwiec; Niedźwiedź; Nowa Wieś Królewska.

Uczestniczyło łącznie 41 drużyn mieszanych i 17 dziewczęcych z czego Niedźwiedź 22 miejsce, Myśliwiec zajął 29, Nowa Wieś Królewska 31.

Druhowie z Myśliwca.

          Młodzieżową Drużyną Pożarniczą przy OSP w Myśliwcu od dwóch lat zajęli się Magdalena i Sławomir Balawejdrowie. Młodzież tej podwąbrzeskiej wsi znalazła tu opiekę strażacką dającą im poczucie przynależności, a co bardzo ważne możliwość spędzenia czasu wolnego w sposób jak najbardziej sensowny. Druhowie z OSP prowadzą zbiórki z elementami szkolenia, sportu i rekreacji. Np. bardzo pracowicie spędzano czas na przygotowaniu młodzieży do zawodów systemu międzynarodowego „CTIF”, który wymaga wielu ćwiczeń, skupienia się na różnorodnych elementach, od odpowiedniego zachowania się, po precyzyjne wykonywanie regulaminu zawodów. W ubiegłym roku młodzież z Myśliwca brała udział w manewrach w Przydworzu, a w tym roku na XXI wojewódzkich CTIF.

Młodzież została wyposażona w jednolite dresy oraz „koszarówki” przeznaczone do bezpośredniego udziału w zawodach. Niżej nasi młodzi przyjaciele z MDP Myśłiwiec.

2023 5 4 30 świeta strażackie 16

Drużyna z Myśliwca z opiekunami na zawodach w Czernikowie.

2023 5 4 30 świeta strażackie 17

         Drużyna Nowa Wieś Królewska.

          Opiekunem MDP w Nowej Wsi Królewskiej Arkadiusz Kruk wyjechały dwie drużyny; dziewcząt i drużyna mieszana. Byli wśród nich młodsi wiekiem, którzy wyjechali dla nabrania doświadczeń.

Kategoria: /