Zarząd Oddziału Powiatowego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
w Wąbrzeźnie

Aktualności

Zmiany...zmiany ... w zarządzie gminnym OSP.

Janusz Marcinkowski

Zmiany… zmiany … w zarządzie gminnym OSP.

Opracowanie Janusz Marcinkowski.

          W dniu 18 maja 2023 roku w Łobdowie w 100 procentach zebrał się Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP gminy Dębowa Łąka.

3. Screen Shot 05 19 23 at 10.28 AM

 

Przedmiotem posiedzenia było omówienie działań strażaków gminy Dębowa Łąka w minionych miesiącach 2023 roku, oraz przyjęcie zadań na przyszły czas. W kwestiach tych wypowiadali się przedstawiciele; prezesi i naczelnicy siedmiu OSP gminy Dębowa Łąka, reprezentujący jednostki, które biorą udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, ale i takie zajmujące się głównie działaniami społecznymi i kulturalnymi w swym środowisku. Wszystkich nas łączy chęć społecznego działania kontynuacji tradycji strażackich w wiejskich społecznościach.

Jednym z głównych prac w trakcie posiedzenia było uzupełnienie składu zarządu gminnego OSP Dębowej Łąki. W ostatnich dwóch latach w tym zarządzie zaszło kilka zdarzeń. W 2022 roku zmarł długoletni prezes Zarządu druh Stanisław Macikowski, przekazując na ostatnim zjeździe strażackim (2021 rok) funkcję prezesa Danucie Nowackiej, która ze względów rodzinnych w ostatnim czasie złożyła rezygnację z pełnienia wszystkich swych funkcji: szefowej OSP, prezes gminnej i automatycznie z członkostwa w Zarządzie Oddziału Powiatowego Związku OSP RP. Druhnie Danucie Dziękujemy za wiele lat strażackiej służby!

W zebraniu oprócz strażaków  uczestniczyli zaproszeni goście: st. kpt. Robert Stasiak komendant PSP w Wąbrzeźnie, Stanisław Szarowski wójt gminy i autor notatki – sekretarz powiatowy OSP. Druhowie w swych w wystąpieniach mówili o problemach w funkcjonowaniu straży pożarnych i o współdziałaniu z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi w szkoleniu, wspólnych akcjach ratowniczo-gaśniczych i o staraniach w wyposażaniu jednostek strażackich.

2023 5 18 pos ZOG D Łąka 1

2023 5 18 pos ZOG D Łąka 5

Niżej odnowiony skład  "osób funkcyjnych" zarządu OSP gminy Dębowa Łąka.

Screen Shot 05 19 23 at 05.18 PM

Prezes Kamil Gorząch, Sławomir Szmytkowski komendant gminny OSP, jan Szablewski w-ce prezes, Paweł Polak w-ce prezes, Agnieszka Galczewska sekretarz zarządu.

Nowo wybranym Druhom Życzymy Pomyślności w spełnianiu się w strażackiej służbie

         

Kategoria: /