Zarząd Oddziału Powiatowego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
w Wąbrzeźnie

Aktualności

Notatka z posiedzenia.

Janusz Marcinkowski

Notatka posiedzenia Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Płużnicy w dniu 17 maja 2023 roku.

Opracowanie Janusz Marcinkowski.

-------------------------------------------------------------------------------------

Porządek   posiedzenia:                                  

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Stwierdzenie kworum.
  3. Wyznaczenie protokołującego posiedzenie.
  4. Zatwierdzenie porządku obrad.
  5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działań w I kwartale 2023 roku.
  6. Przedstawienie projektu planu działań na 2023 rok.
  7. Dyskusja nad sprawozdaniami.
  8. Podjęcie uchwał.
  9. Sprawy organizacyjne.

Posiedzenie otworzył Edward Kruk, protokółował Janusz Marcinkowski. Na rozpoczęcie obrad w zebraniu uczestniczyło 15 na 17 członków Zarządu, tj. 88, 5 %.

Porządek obrad został uchwalony jw.

Ad. 5. Sprawozdanie zarządu przedstawił Edward Kruk prezes Zarządu. Sprawozdanie z załączeniu.

Ad. 6. Przedstawiono projekt działań na II, III, IV kwartał 2023 roku.

Ad. 7. W dyskusji poruszono następujące kwestie:

- udział Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w letnim sezonie szkoleniowo-wypoczynkowym. Głos w sprawach finansowania zabierali: Andrzej Kujaczyński, Janusz Marcinkowski, Jarosław Kubasik, Jarosław Tylmanowski. W sposobach finansowania młodzieży strażackiej zostały ostatecznie wyjaśnione problemy związane z udziałem naszych MDP – gminy Płużnica w zawodach międzygminnych w Wąbrzeźnie oraz ich finansowania z dotacji Fundacji lub PSP. Taką dotację na organizację obozu letniego wskutek interwencji Edwarda Kruka otrzymała w wysokości 10 000 zł OSP – MDP Nowa Wieś Królewska. Rozmawialiśmy o „dopięciu” oświadczeń rodziców z radcą prawnym o zgodzie na udział w zajęciach Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej.

- omawiano organizację zawodów sportowo-pożarniczych na stadionie w Płużnicy w dniu 3 czerwca 2023 roku. W imieniu Zarządu Gminnego OSP organizuje je Andrzej Kujaczyński.

- przypomniano, iż OSP gminy Płużnica nie podpisały umowy z Gminą o "działalność", co jest wymagane przez nową ustawę o Ochotniczych Strażach Pożarnych.

- wysłuchaliśmy również informacji Edwarda Kruka o organizacji pielgrzymki na „Jasną Górę” w dniu 27 maja.

Ad.8. Przyjęto sprawozdania zarządu, w tym prezesa gminnego, komendanta i skarbnika Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP.

Protokółował Janusz Marcinkowski         Edward Kruk – prezes gminny OSP.

Posiedzenie miało charakter roboczy, stąd wystąpiliśmy „w cywilu”, co odnotowałem w fotografiach. Strażacy z zarządu gminnego SOP gminy Płużnica na posiedzeniu w dniu 17 maja 2023 roku.

2023 5 17 pos ZOG Płużn 1

Przypomnijmy uczestników naszych posiedzeń:

2023 5 17 pos ZOG Płużn 2

Mirosław Sosnowski, Jerzy Rajca, Grzegorz Chojnacki, Krzysztof Ślesar,

2023 5 17 pos ZOG Płużn 8

Andrzej Kujaczyński, Jarosław Tylmanowski, Grzegorz Sokół, Kazimierz Chmielewski,

 2023 5 17 pos ZOG Płużn 4

 Jarosław Kubasik, Paweł Łazarski, Stanisław Wyżykowski, Krzysztof Ślesar, Lech Jazownik.

2023 5 17 pos ZOG Płużn 5

Ryszard Kurnik, Janusz Marcinkowski, Edward Kruk, Zbigniew Curlej, Tomasz Plewiński.

Pozwoliliśmy sobie na posiłek w formie kiełbasek smażonych przez strażaka z Nowej Wsi Królewskiej - Pawła Tomaszewskiego.

2023 5 17 pos ZOG Płużn 6

2023 5 17 pos ZOG Płużn 7

 

Kategoria: /