Zarząd Oddziału Powiatowego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
w Wąbrzeźnie

Aktualności

Powiatowy Turniej Wiedzy Pożarniczej '2023' w Błędowie.

Janusz Marcinkowski

Powiatowy Turniej Wiedzy Pożarniczej ‘2023’.

Opracowanie Janusz Marcinkowski, Mariola Łęgowska.

Zarząd powiatowy OSP wyznaczył 28 kwietnia 2023 roku – dniem odbycia Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej powiatowego szczebla. Gościliśmy na sali świetlicy wiejskiej w Błędowie. Pomieszczenie przygotowali strażacy OSP Błędowa – za co na ręce prezesa OSP Kazimierza Chmielewskiego składamy serdeczne Podziękowania!

Na sali opiekunowie i uczestnicy błędowskiego turnieju.

2023 4 28 OTWP powiat 1

Druhowie stanowiący komisję egzaminacyjną; druhowie z wąbrzeskiej PSP;

2023 4 28 OTWP powiat 6

Kpt. Karol Dzielski, st.kpt. Robert Stasiak komendant wąbrzeskiej PSP, kpt. Dawid Krajnik – przewodniczący Komisji.

Jarosław Tylmanowski – w-ce prezes powiatowy OSP – przyjął na siebie organizację Turnieju, włącznie z przygotowaniem niezbędnych materiałów, pucharów, dyplomów i skromnego poczęstunku.

2023 4 28 OTWP powiat 2

Członkowie komisji, pełniący różne role; organizatorów, sekretariatu itp

2023 4 28 OTWP powiat 3.

Jan Dąbrowski i Mariola Łęgowska z OSP Błędowo, Edward Kruk prezes gminny OSP, Janusz Marcinkowski sekretarz powiatowy OSP.

 Skład komisji był następujący: Kpt. Dawid Krajnik - przewodniczący: oraz: Janusz Marcinkowski, Edward Kruk, kpt. Karol Dzielski, Jan Dąbrowski, Mariola Łęgowska.

 Przygotowano puchary i dyplomy.

2023 4 28 OTWP powiat 4

  I etap turnieju; druhowie rozdali uczestnikom testy do wypełnienia.

2023 4 28 OTWP powiat 5

W turnieju powiatowym brali udział uczniowie szkół podstawowych i średnich w trzech grupach wiekowych. W części pisemnej uczestniczyli:

Grupa I;

 1. Maja Dembowska – Kurkocin.
 2. Mikołaj Makuch – Ostrowo.
 3. Jakub Huzarski – Orłowo.
 4. Hubert Jurdziak – Wąbrzeźno.
 5. Edward Palczewski – Łabędź.
 6. Lena Barska – Orzechówko.
 7. Aleksandra Puzon – Jarantowice.

Grupa II;

 1. Karina Trzcińska – W. Radowiska.
 2. Jakub Popławski – Trzcianek.
 3. Julia Stawska – Wieldządz.
 4. Stanisław Dzidek – Wąbrzeźno.
 5. Kacper Gawron – Myśliwiec.
 6. Agata Stefańska – Sitno.
 7. Lena Rosłan – Jarantowice.

Grupa; III

 1. Kacper Sieradzki – W. Radowiska.
 2. Kinga Zalewska – Łopatki.
 3. Seweryn Plewa – Wąbrzeźno.

Po wypełnieniu testów przyszedł czas na ich sprawdzenie.

2023 4 28 OTWP powiat 10

Po ogłoszeniu wyników nadszedł drugi etap (ustny). Z I i II grupy do egzaminu ustnego przeszło po 5 uczestników, z grupy III wszyscy startującym czyli trzech. Niżej jedna z rozmów egzaminacyjnych.

2023 4 28 OTWP powiat 7

W rezultacie nasi sympatyczni zawodnicy stając do egzaminu ustnego zajęli następujące miejsca;

W grupie I ;

 1. Mikołaj Makuch – Ostrowo; I miejsce.
 2. Aleksandra Puzon – Jarantowice; II miejsce.
 3. Lena Barska – Orzechówko; III miejsce.
 4. Maja Dembowska – Kurkocin
 5. Jakub Huzarski – Orłowo

W grupie II;

 1. Kacper Gawron – Myśliwiec; I miejsce
 2. Julia Stawska – Wieldządz; II miejsce
 3. Agata Stefańska – Sitno; III miejsce
 4. Jakub Popławski – Trzcianek
 5. Stanisław Dzidek – Wąbrzeźno

W grupie III;

 1. Kinga Zalewska – Łopatki; I miejsce.
 2. Seweryn Plewa – Wąbrzeźno; II miejsce.
 3. Kacper Sieradzki – W. Radowiska; III miejsce.

2023 4 28 OTWP powiat 8

Wręczyliśmy dyplomy i puchary; dokonali tego: kapitanowie pożarnictwa; Dawid Krajnik i Karol Dzielski oraz prezes Edward Kruk.

                                     W grupie I.

Mikołaj Makuch, Aleksandra Puzon, Lena Barska.

2023 4 28 OTWP powiat 13

                                             W grupie II.

Kacper Gawron, Julia Stawska, Agata Stefańska.

2023 4 28 OTWP powiat 11

W grupie III.

Kinga Zalewska, Seweryn Plewa, Kacper Sieradzki.

2023 4 28 OTWP powiat 14

Podziękowania; w imieniu Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP podziękowania:

Miejscowym strażakom,

Nauczycielom – opiekunom młodzieży,

Druhom z PSP, i oczywiście uczestnikom;  Pięknie Podziękowali; Jarosław Tylmanowski i Janusz Marcinkowski.

Chciałbym podkreślić, iż przeprowadzenie OTWP możliwe było dzięki zaangażowaniu się nauczycieli i opiekunów szkół i środowisk:

Ewy Fałkowskiej z Jarantowic,

Piotra Zdrady z Myśliwca,

Grażyny Majewskiej z Płużnicy,

Rafała Brzozowskiego z Ryńska,

Michała Dołęgi z Wielkich Radowisk,

Angeliki Macikowskiej i Rafała Warteckiego z Wąbrzeźna.

Proszę przyjąć Strażackie Podziękowanie za poświęcenie czasu i pracy dla naszych wspólnych spraw!

*Dodajmy jeszcze, że uczestnicy, którzy zajęli w grupach I miejsce będą uczestniczyli w turnieju wojewódzkim.

Kategoria: /