Zarząd Oddziału Powiatowego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
w Wąbrzeźnie

Aktualności

Plan działań Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP na 2023 rok.

Janusz Marcinkowski

 

                               Plan działań

 

             Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP

             w Wąbrzeźnie na 2023 rok.

------------------------------------------------------------------------------------------

 1. Zakończenie konkursu plastycznego „Zapobiegajmy Pożarom”.

Termin przyjęcia prac do 10 grudnia 2022 roku; rozstrzygnięcie etapu powiatowego do 25 stycznia 2023 roku.

 1. Przyjęcie, rozpatrzenie, zatwierdzenie wniosków na odznaczenia strażackie; przyjęcie wniosków do 10 stycznia.

- weryfikacja wniosków, ich zaopiniowanie do 25 stycznia. 

 1. Kampanie sprawozdawcza w OSP. Zakończenie zebrań do końca do 31 marca.
 1. Organizacja turnieju halowej piłki nożnej OSP. Termin; 21 stycznia.
 1. Organizacja powiatowego turnieju OTWP.  Do 25 kwietnia 2023 r. odbycie gminnych turniejów; powiatowy turniej odbędzie się w Błędowie 28 kwietnia.
 1. Majowe święta strażackie „Dnia Strażaka”; uroczystości w zależności od tradycji i decyzji gminnych zarządów OSP.
 1. Organizacja pielgrzymki strażackiej do Częstochowy – wyjazd 27 maja br..
 1. Zawody CTIF; wojewódzkie zawody 27 maja w Czernikowie. Zachęcamy OSP - MDP do udziału.
 1. Powiatowe zawody sportowo-pożarnicze – Wąbrzeźno – stadion Unii 17 czerwca. Przed tym terminem winny się odbyć zawody gminne.
 1. Zlot MDP w Pile-Młyn w dniu 8-11 czerwiec.
 1. Obóz letni dla młodzieży strażackiej – lipiec br. Zalecamy wzięcie udziału.
 1. Wojewódzkie spotkanie seniorów strażaków – sierpień 2023 roku.
 1. Powiatowy turniej strzelecki z kbks w Wałyczyku – II połowa sierpnia.
 1. Spotkania lub inne formy (wycieczki) organizowane dla Seniorów w gminach – wrzesień-październik.
 1. Organizacja powiatowych zawodów pływackich – listopad.
 1. Organizacja konkursów plastycznych „Zapobiegajmy Pożarom” – zakończenie konkursu w gminach do 10 grudnia.
 1. Opłatek powiatowy w Płużnicy – uczczenie 25 rocznicy utworzenia Zarządów Oddziałów Powiatowych i Wojewódzkiego Związku OSP RP. – grudzień 2023 r. w Płużnicy.

*Prosimy o przekazania informacji zarządów gminnych o organizacji jubileuszy OSP w br., lub innych wydarzeń strażackich w gminach powiatu.

          ZOP ZOSP RP w Wąbrzeźnie.

Kategoria: /