Zarząd Oddziału Powiatowego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
w Wąbrzeźnie

Aktualności

Z posiedzenia Zarządu Oddziału ... w Wąbrzeźnie.

Janusz Marcinkowski

Wieści z posiedzenia Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP  w Wąbrzeźnie..

Opracowanie Janusz Marcinkowski.

          Na posiedzenie zebraliśmy się w dniu 14 kwietnia br. 17,oo w Domu Strażaka w Wąbrzeźnie. Jak czytelnicy zauważą ze względów organizacyjnych stawiliśmy się niecodziennie i wyjątkowo w „cywilu”. W przeciwieństwie do poprzednich epidemicznych lat mogliśmy przyjąć, iż to wielkie zagrożenie minęło i możemy spotykać się dla zaprojektowania wielu prac dla powiatowej organizacji strażackiej w 2023 roku. Na początek policzyliśmy się i okazało się, iż frekwencja była niemal 82 %, co zważywszy pełnienie wielu funkcji przez członków Zarządu jest to niezłe osiągnięcie. Głównym zadaniem naszego spotkania było podsumowanie I kwartału 2023 roku i rozmowa o planie zadań strażackich w powiecie na ten rok. W tej kwestii opublikujemy w odrębnym dokumencie plan zadań przyjętych do realizacji. Jak zwykle zmagamy się z kwestiami organizacyjnymi, z uczestnictwem strażaków, a również z zapewnieniem odpowiednich pieniędzy na te działania. Prawdę mówiąc, żeby nie pomoc Gmin nie zdołalibyśmy przeprowadzić należycie tych prac.

2023 4 14 pos ZOP 3

Jarosław Herbowski prezes powiatowy i wojewódzki OSP, Sławomir Szmytkowski komendant gminny OSP Dębowa Łąka, Jan Szablewski honorowy członek zarządu, Judyta Majewska-Nowek prezes OSP Zieleń.

2023 4 14 pos ZOP 1

Stefan Pyć przewodniczący komisji rewizyjnej, Eugeniusz Bala prezes OSP Blizienko, Lech Jazownik w-ce prezes OSP Płużnica; st. bryg. Sławomir Herbowski, honorowy członek zarządu, z-ca komendanta wojewódzkiego PSP; st. kpt. Robert Stasiak komendant powiatowy PSP.

2023 4 14 pos ZOP 2

Grzegorz Komorowski komendant gminny OSP –Książki, Piotr Błażejewski prezes gminny OSP Książki, Marcin Milanik komendant gminny OSP gminy Ryńsk, Paweł Polak naczelnik OSP Wielkie Radowiska, Jarosław Kubasik członek komisji rewizyjnej – prezes OSP Płużnica.

2023 4 14 pos ZOP 4

 Edward Kruk prezes gminny OSP gm. Płużncia, Jarosław Tylmanowski w-ce prezes powiatowy OSP, Janusz Kopczyński przewodniczący komisji historycznej i odznaczeń zarzadu, Marian Piątek prezes OSP Uciąż i dostrzeżony „złapany komórką” przez Sławomira Herbowskiego Janusz Marcinkowski sekretarz zarządu powiatowego OSP – autor notatki.

 

            Zakończyliśmy w „normalnym” czasie zebrania sprawozdawcze we wszystkich OSP powiatu. Mamy obecnie na terenie powiatu następującą liczbę OSP w gminach:

Dębowa Łąka – 7,

Książki – 4,

Płużnica – 11,

Ryńsk – 12,

Wąbrzeźno – 2.

Łącznie funkcjonuje w powiecie wąbrzeskim 36 OSP, które są na etapie prac nad zawarciem umowy z gminami; a/ prowadzenie działalności; b/ na prowadzenie obsługi (księgowości) finansowej OSP przez gminy. Są to kwestie wynikające z nowej ustawy o OSP i ich zawarcie jest wzajemnym obowiązkiem Gminy i OSP.

Sporo czasu poświęciliśmy działaniu z młodzieżą strażacką. Organizowane będą obozy szkoleniowe i zawody w systemie CTIF.

W trakcie posiedzenia wysłuchaliśmy wypowiedzi druhów; st. kpt. Roberta Stasiaka i st. bryg. Sławomira Herbowskiego. Nasze (ochotników) współdziałanie z Państwową Strażą Pożarną w głównym stopniu służy zapewnieniu ochrony przeciwpożarowej i ogólnie pomocy ludziom w razie różnych zdarzeń. Naszą wspólnym zadaniem jest zadbanie o uzupełnienie sprzętu, samochodów, ale także o wyszkolenie strażaków. Za szczególnie trudne uznano szkolenie medyczne – poza kłopotami ze zdaniem egzaminu z tego szkolenia – panuje zrozumienie, iż strażak ratownik musi być należycie przygotowany do udzielenia pomocy poszkodowanym – tak, aby swoim postępowaniem nie narazić zdrowia ratowanych.

Rozmawialiśmy o zakupie samochodów pożarniczych dla OSP. W tym roku finansowane z różnych źródeł otrzymają: OSP Błędowo, OSP Kurkocin, OSP Orzechowo, OSP Książki. Dwa nowe samochody trafią do druhów z PSP.

W sumie, jak to wynika z rocznego planu pracy czeka nas pracowity rok. Oczywiście – gdzieś tam na pierwszym miejscu pozostaje kwestia udziału OSP, zwłaszcza tych jednostek z Krajowego System Ratowniczo-Gaśniczego w akcjach na terenie powiatu wąbrzeskiego i jak trzeba poza nim – również!

Kategoria: /