Zarząd Oddziału Powiatowego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
w Wąbrzeźnie

Aktualności

Turniej wiedzy pożarniczej w gminie Płużnica.

Janusz Marcinkowski

Turniej wiedzy pożarniczej gminy Płużnica.

Opracowanie Janusz Marcinkowski.

 Po dwu latach pandemii Corona 19” zarząd gminny OSP gminy Płużnica zorganizował turniej wiedzy pożarniczej na sali wiejskiej w Nowej Wsi Królewskiej.

2023 4 5 OTWP gm Płużn 1

W imieniu zarządu organizował go i prowadził Andrzej Kujaczyński – komendant gminny OSP.

W skład komisji weszli:

Andrzej Kujaczyński przewodniczący oraz jej członkowie:

Grażyna Majewska

Edward Kruk

Janusz Marcinkowski.

Na zdjęciu druh Kujaczyński instruuje młodzież o organizacji turnieju.

2023 4 5 OTWP gm Płużn 2

Turniej prowadzony był zgodnie z regulaminem i składał się z dwóch części; pisemnej i ustnej. Uczestnicy otrzymali testy wyboru właściwej odpowiedzi; A/B/C/D. Młodzież musiała wcześniej pracowała z P. Grażyną Majewską nad materiałami ucząc się dość skomplikowanych zagadnień związanych z pożarnictwem, w tym także pytaniami o szczegóły techniczne.

2023 4 5 OTWP gm Płużn 3

W turnieju wzięło udział: w I grupie 10 ciu, w grupie II 8 mioro uczniów szkoły podstawowej z Płużnicy i Nowej Wsi Królewskiej.

Turniej otworzył Edward Kruk – prezes gminny OSP gminy Płużnica i jednocześnie gospodarz miejscowej straży. Siedzący obok Andrzej Kujaczyński był organizatorem turnieju w imieniu Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Płużnicy.

2023 4 5 OTWP gm Płużn 4

Po pierwszym, pisemnym etapie pracowała komisja sprawdzająca efekty pisania testów.

2023 4 5 OTWP gm Płużn 5

Od lewej: Janusz Marcinkowski, Grażyna Majewska i Edward Kruk.

 Okazało się, iż niektórzy zawodnicy osiągnęli tą samą ilość punktów i trzeba było dokonać dodatkowej eliminacji.

2023 4 5 OTWP gm Płużn 10

W czasie kiedy komisja liczyła punkty Andrzej Kujaczyński prowadził wykład o kwestiach pożarniczych; jak rozpoznawać zjawiska i jak likwidować skutki zdarzeń itp.

2023 4 5 OTWP gm Płużn 7

Do etapu drugiego, czyli ustnej rozmowy o sprawach strażackich przeszli;

w I grupie: Mikołąj Makuch, Patryk Muders, Filip Paśko, Jakub Huzarski, Maja Sztramkowska.

w II grupie znaleźli się: Julia Stawska, Jakub Popłąwski, Aleksandra Psiuk, Julia Maziarska, Agata Psiuk.

Na zdjęciu przygotowanie do drugiego etapu turnieju – ustnego. W komisji Edward Kruk, Andrzej Kujaczyński.

2023 4 5 OTWP gm Płużn 8

W przygotowaniach uczniów, w organizacyjnej części turnieju, oraz podczas jego przebiegu aktywny udział brała Grażyna Majewska – nauczycielka ze Szkoły Podstawowej. Organizatorzy pięknie Dziękują Jej za pomoc w organizacji Turnieju, który zresztą nie mógłby zaistnieć od wielu lat bez jej pracy.

2023 4 5 OTWP gm Płużn 9

Organizatorzy przygotowali skromne nagrody i dyplomy dziękujące uczni za udział w tym turnieju. Na zdjęciu Edward Kruk „ustawia” nagrody

2023 4 5 OTWP gm Płużn 11

Kategoria: /