Zarząd Oddziału Powiatowego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
w Wąbrzeźnie

Aktualności

Zebranie w OSP Blizienko '2023'

Janusz Marcinkowski

Zebranie sprawozdawcze OSP Blizienko.

Opracowanie - janusz Marcinnkowski na podstawie materiałów nadesłanych przez Eugeniusza Balę oraz zdjęć Anny Skwark.

Zebranie sprawozdawcze OSP Blizienko odbyło się 26 marca 2023 roku. Strażacy zebrali się na sali świetlicy wsi, aby przyjąć sprawozdanie za działalność w ubiegłym roku i przyjąć zadania na rok 2023.

2023 3 26 zebr OSP Blizienko 2

          Rozpoczęliśmy nasze spotkanie od wysłuchania hymnu Św. Floriana. W zebraniu brali udział strażacy oraz goście, wśród których byli: Krzysztof Zieliński członek władz strażackich i wójt gminy Książki, Grzegorz Komorowski komendant gminny OSP, kpt. Tomasz Kowalik z-ca dowódcy JRG w PSP Wąbrzeźno. Zebranie prowadził druh Leszek Talarek   

                   Prezydium zebrania.

2023 3 26 zebr OSP Blizienko 1

Od lewej; Krzysztof Zieliński, Eugeniusz Bala prezes OSP, Leszek Talarek, Andrzej Pastucha naczelnik OSP.

. Wybrano komisje uchwał i mandatową. Sprawozdania przedstawiali:

- z działalności OSP w 2022 roku – Andrzej Pastucha naczelnik OSP,

- finansowe – J..Majek skarbnik.

Po dyskusji nad sprawozdaniami w formie głosowania zebrani strażacy udzielili zarządowi absolutorium - czyli zaakceptowali rozliczenie pracy w 2022 roku.

          W działaniach strażackich wymieniono między innymi; udział strażaków w zabezpieczeniu rajdu rowerowego, w ćwiczeniach pożarniczych gminy Książki. Poza wszystkim jest codzienna strażacka robota w utrzymaniu gotowości do udzielenie pomocy, likwidacji skutków zdarzeń.

Na zebraniu mówiło się o potrzebach wymiany aparatów oddechowych - dwóch sztuk, oraz zakupu kurtek typu polar.

Strażacy przyjęli plan zamierzeń na przyszły rok – w czym oprócz podziękowań za dotychczasowa pracę wspomagali ich obecni na zebraniu goście.

Kategoria: /