Zarząd Oddziału Powiatowego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
w Wąbrzeźnie

Aktualności

Strażackie wieści z I kwartału 2023 roku.

Janusz Marcinkowski

Wieści z I kwartału 2023 roku z działań strażaków powiatu wąbrzeskiego.

 Opracowanie Janusz Marcinkowski.

 Zebrania sprawozdawcze OSP.

          Jak wszystkim wiadomo strażacy każdego roku, w pierwszym kwartale decyzją zarządów OSP organizują zebrania sprawozdawcze. Jest to moment, kiedy zbierają się wszyscy, którzy mają z naszym Stowarzyszeniem cokolwiek wspólnego; strażacy zwyczajni, honorowi, wspierający, młodzież strażacka oraz zaproszeni goście. Wśród tych ostatnich są między innymi szefowie organizacji wiejskich – szczególnie kobiecych, sołtysi wsi. Zapraszamy również naszych partnerów społecznych; władze gmin, instytucji oraz nasze władze strażackie – te ochotnicze i z Państwowej Straży Pożarnej, z którą nie tylko wspólnie prowadzimy akcje ratowniczo-gaśnicze, ale także organizujemy szkolenie strażaków, ćwiczenia w praktyce ich umiejętności, a także dbamy o właściwe wyposażenie naszych remiz. Na naszej stronie internetowej zamieszczamy notatki z przebiegu tych zebrań – pod warunkiem, że otrzymamy materiały lub zostaniemy na nie zaproszeni.

Niżej notatka z zebrania OSP Osieczek.

          Opracowałem ją na podstawie relacji i przesłanych zdjęć przez Małgorzatę Boroch naszą strażacką kronikarkę.

Zebranie sprawozdawcze OSP odbyło się dnia 25 lutego 2023 roku, Zebranie rozpoczął i prowadził Roman Witomski – prezes OSP.

Druhowie z Osieczka na zebraniu, na sali remizy OSP, którą strażacy się opiekują. W zebraniu uczestniczył sołtys wsi Mirosław Macikowski.

2023 3 27 Wieści I kwartał 1

Sprawozdania w imieniu zarządu OSP składali: Lucjan Janke naczelnik OSP i Elżbieta Obremska skarbniczka.

Sprawozdanie komisji rewizyjnej przedstawił Adam Robionek przewodniczący komisji.

W prezydium zebrania zasiedli;

2023 3 27 Wieści I kwartał 5

Od lewej; Roman Witomski prezes OSP, Lucjan Janke naczelnik jednostki Krzysztof Zieliński wójt gminy Książki, bryg. Piotr Rogowski przedstawiciel komendy powiatowej PSP, Grzegorz Komorowski komendant gminny OSP gm. Książki.

 W OSP funkcjonuje Jednostka Operacyjno -Techniczna, w której służy kilkunastu strażaków mając odpowiednie wyszkolenie i ubezpieczenie. W roku poprzednim strażacy wyjeżdżali do akcji ratowniczo-gaśniczych 7 razy likwidując w ubiegłym roku skutki wichur i ulew. Złożono też podziękowania strażakom z OSP Osieczek za całoroczną służbę, a między innymi również za udział jej pocztu sztandarowego w wielu uroczystościach strażackich.

Panie z OSP Osieczek.

Przy okazji tej notatki z zebrania wspomnieć wypada, iż strażactwo wsi Osieczek w dużej mierze Pańmi stoi. Na stan 61 strażaków – 12 to Panie, i to takich, bez których strażacki świat tej wsi wyglądałby o wiele gorzej. Niestety strazacy przeżywają również smutne chwile - wtedy kiedy musimy żegnać nasze Panie, które odchodzą na „niebieską służbę”. Dziękujemy im wówczas za lata bezinteresownej służby dla naszej społeczności, która powodowała, iż nasz mały, lokalny świat stawał się piękniejszy.

 Pamięci Druhen z Osieczka;

 Krystyny Nowak!

2023 3 27 Wieści I kwartał 2

Druhna Krystyna zmarła 27 października 2021 roku w wieku 66 lat.

Do Ochotniczej Straży Pożarnej wstąpiła w 1998 roku. Była także członkinią Koła Gospodyń Wiejskich oraz Kółka Rolniczego.

Druhowie z OSP za jej pracę na rzecz OSP odznaczyli ją odznaką „Strażaka Wzorowy” oraz Brązowym, Srebrnym i Złotym medalem za Zasługi dla Pożarnictwa”.

 Heleny Boroch!

2023 3 27 Wieści I kwartał 3

Druhna Helena zmarła 13 stycznia 2022 roku w wieku 78 lat.

W jej ostatniej drodze, obok rodziny towarzyszyli jej strażacy, przyjaciele sąsiedzi i delegacje stowarzyszeń.

W naszym strażackim Stowarzyszeniu znalazła się w 1996 roku. Wraz z innymi Pańmi oprócz swoich domowych obowiązków pracowała społecznie w naszej OSP i w miejscowym Kole Gospodyń Wiejskich. Za społeczną działalność w OSP odznaczona była: Brązowym, Srebrnym i Złotym medalem za Zasługi dla Pożarnictwa.

Marii Wańczyk!

2023 3 27 Wieści I kwartał 4

Druhna Maria odeszła 11 lutego 2022 roku. Pracowała społecznie w miejscowym Kole Gospodyń Wiejskich oraz w naszej Ochotniczej Straży Pożarnej. Jej praca była doceniona między innymi poprzez nadanie Jej odznaczeń – Medali za Zasługi dla Pożarnictwa.

 Dron wąbrzeskich strażaków.

          Według informacji Jarosława Herbowskiego – pełniącego między innymi funkcję naczelnika tej OSP dron został zakupiony ze środków budżetu obywatelskiego miasta Wąbrzeźna. był to projekt napisany przez druha Bartosza Kwasa, pod tytułem: "Nowoczesne systemy wykrywania i kontrolowania pożarów. Z wygranego grantu zakupiono ręczną kamerę termowizyjną i drona. W OSP Wąbrzeźno jest 4 przeszkolonych strażaków z uprawnieniami do obsługi tych urządzeń. Niżej próby z dronem przy „Domu Strażaka” w Wąbrzeźnie.

2023 3 27 Wieści I kwartał 10

 2023 3 27 Wieści I kwartał 6

Wspomaganie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

W niedalekiej gminie Bobrowo dla wspomagania WOŚP rozegrano został turniej strażackich drużyn piłki nożnej. Na wiadomość o turnieju zareagowali druhowie z Myśliwca, ktorzy postanowili wziąć udział, czego efektem było zdobycia I miejsca wśród czterech grających zespołów. Druhom gratulujemy „wykopania” świetnego miejsca i zdobycia pięknego pucharu.

2023 3 27 Wieści I kwartał 7

           Niżej nasza – zwycięska drużyna z Myśłiwca, które szefował Dawid Reiwer.

Screen Shot 03 27 23 at 06.01 PM

Młodzież i akcja „otwarte strażnice”.

          Dzięki pracy strażaków z OSP Myśliwiec w 2022 roku, dokładnie 17 czerwca zarząd OSP podjął uchwałę o powołaniu w Myśliwcu Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Drużyną zajmują się Magdalena i Sławomir Balawejder oraz Wojciech Barański prezes OSP. Młodzież pod nadzorem strażackich opiekunów szkoli się dwa razy w miesiącu na terenie swojej macierzystej jednostki OSP. W ubiegłym roku drużyna wystartowała w powatowych manewrach młodzieży strażackiej w Przydworzu, gdzie ćwiczono głównie zawody sportowo-pożarnicze w systemie międzynarodowym – CTIF. Zadania na ten rok jest takie, aby przygotować się do zawodów wojewódzkich CTIF, które mają odbyć się 27 maja w Czernikowie. Życzymy też młodym druhom,, aby mogli wyjechać na wakacyjne zgrupowania do Piły Młyn.

Póki co, młodzież strażacka z Myśliwca wyjechała w dniu 8 lutego 2023 roku ze swym opiekunem Sławomirem Balawajderem z wizytą do naszej strażnicy powiatowej PSP w Wąbrzeźnie w ramach akcji „otwarte strażnice”. W czasie pobytu w strażnicy młodzież wysłuchała opowieści o działaniach strażaków zawodowych z PSP z ust oprowadzającego asp. Roberta Jeżowskiego – zastępcę dowódcy zmiany. Nasi młodzi Druhowie mieli także możliwość zapoznania się z samochodami i sprzętem ratowniczym używanym przez strażaków.

2023 3 27 Wieści I kwartał 9

Niektórzy mieli okazję zapoznać się bezpośrednio z urządzeniami.

2023 3 27 Wieści I kwartał 13

Powiatowe Archiwum Ochotniczych Straży Pożarnych.

          Decyzja o tworzeniu powiatowego archiwum zapadła kilka lat temu. Stopniowo wąbrzescy strażacy w wygospodarowanym pomieszczeniu w Domu Strażaka w Wąbrzeźnie starają się stworzyć warunki w celu gromadzenia w nim tego, co dla działań każdej ważnej społecznie instytucji jest niezbędne – chodzi o pamięć tego co jest przeszłością budującą naszą narodową świadomość. Tworzeniu tego archiwum patronuje Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Wąbrzeźnie. W szczególności jego prezes Jarosław Herbowski, sekretarz Janusz Marcinkowski i przewodniczący Komisji Historycznej Janusz Kopczyński. W naszym archiwum zamierzamy gromadzić wszelkie dokumenty strażackie; kroniki, opracowania, fotografie. Znajdą się tutaj przedmioty i urządzenia pewnej kategorii, a także rzeczy osobiste strażaków: mundury, odznaczenia itp. Na zdjęciu widok na salę archiwum.

2023 3 27 Wieści I kwartał 11

Zebranie kierownictwa Komendy Powiatowej z prezesami OSP.

Według informacji PSP Wąbrzeźno. Foto-strona internetowa PSP Wąbrzeźno.

Było to coroczne spotkanie podsumowujące działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej na terenie Powiatu Wąbrzeskiego w 2022 roku.

„22 marca 2023 roku w świetlicy wiejskiej w Kurkocinie odbyło się spotkanie st. bryg. Marka Rusonia - zastępcy Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego (koordynatora ds. współpracy z OSP) z przedstawicielami zarządów Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie powiatu wąbrzeskiego. 

Podczas zebrania st. kpt. Robert Stasiak – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie przedstawił sprawozdanie podsumowujące działalność operacyjną za rok 2022. 

Spotkanie było również okazją do omówienia bieżących spraw. Druhowie skierowali wiele pytań dotyczących m.in. szkoleń, dofinansowań, umów jednostek OSP z gminami i obozów dla młodzieżowych drużyn pożarniczych, na które Zastępca Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP udzielił odpowiedzi.

W spotkaniu uczestniczyli ponadto:

- dh Jarosław Herbowski prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

- Karol Sarnecki wicestarosta powiatu wąbrzeskiego,

- Stanisław Szarowski wójt gminy Dębowa Łąka,

- Mateusz Rutkowski zastępca wójta gminy Dębowa Łąka,

- Łukasz Gapiński zastępca wójta gminy Ryńsk”.

2023 3 27 Wieści I kwartał 15

.W naradzie brali udział przedstawiciele OSP (prezesi, naczelnicy) naszego powiatu: Blizienka, Kurkocina, Wielkich Radowisk, Płużnicy, Książek, Ostrowa, Ryńska, Zielenia, Przydworza, Jaworza, Osieczka, Lipnicy, Wąbrzeźna, Czapel, Uciąża i Bielaw. Uczestniczyli również druhowie prezesi i komendanci gminni OSP gmin; Dębowa Łąka, Książek, Płużnicy, Wąbrzeźna i Ryńska.

Sprawy związane z prowadzeniem akcji ratowniczo-pożarniczych przedstawił st. kpt. Robert Stasiak komendant powiatowy PSP.

2023 3 27 Wieści I kwartał 14

Kategoria: /