Zarząd Oddziału Powiatowego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
w Wąbrzeźnie

Aktualności

Zebranie sprawozdawcze OSP Czaple.

Janusz Marcinkowski

Zebranie sprawozdawcze OSP Czaple.

 Opracowanie Janusz Marcinkowski.

 2023 3 12 zebr OSP Czaple 2

Zebranie w OSP Czaple odbyło się dzisiaj w niedzielę dnia 12 marca 2023 roku i jest to ostatnie zebranie z 12 OSP na terenie gminy Płużnica. Zebraliśmy się na sali świetlicy wiejskiej, która została niedawno zmodernizowana przez gminę Płużnica. Budynek został ocieplony, wyposażony w fotowoltanikę i panele słoneczne – stąd też obiekt jest ogrzewany elektrycznie i można z sali korzystać również zimą. Niżej druhowie w trakcie zebrania.

               Przewodzili zebraniu…

2023 3 12 zebr OSP Czaple 1

Prowadzący i sprawozdający: Szymon Kozłowski naczelnik OSP, Marcin Dąbrowski prezes OSP, Tomasz Kowalik skarbnik

 

Zebranie OSP rozpoczął Marcin Dąbrowski witając wszystkim i za zgodą zebranych przekazał przewodniczenie obradom Andrzejowi Kujaczyńskiemu. Przedstawione sprawozdanie zawarło ważniejsze elementy strażackiej pracy. Np. mimo, iż OSP nie posiada Jednostki Operacyjno-Technicznej kilku strażaków może uczestniczyć w akcjach ratowniczo-gaśniczych w nieodległej jednostce JOT-u w Nowej Wsi Królewskiej wzmacniając jej siły. Są to: Marcin Dąbrowski, Bartłomiej Szamszur, Tomasz Kozłowski, Tomasz Kowalik. (Szymon Kozłowski uczestniczy w JOT Płużnica). Jest to bardzo sensowne rozwiązanie, bowiem druhowie z jednostek nie posiadających JOT-ów mają szansę sprawdzić się w pomaganiu ludziom. Ze sprawozdania wynika także, iż strażacy obok zwyczajnych robót brali udział w ubiegłym roku w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych zajmując II miejsce. Czekamy na start strażaków w tegorocznych zawodach – życzymy także aby zebrał się zespół na powiatowe zawody strażackie Old-Boys.

Mówiono również o tym, iż przedstawiciele młodzieży w Czapel brali udział – razem z Nową Wsią Królewską w manewrach-ćwiczeniach Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Przydworzu. Zastanawiano się nad tegorocznym startem na wojewódzkim zawodach CTIF.

Formalnie przypisane regulaminem i porządkiem obrad w OSP sprawozdawali strażacy: Andrzej Kujaczyński, Szymon Kozłowski i Tomasz Kowalik. Na zakończenie zebrania strażacy uchwalili absolutorium dla zarządu, ustalili składkę członkowską i przyjęli kilka zadań ponad to co wynika ze statutowych obowiązków.

W zebraniu uczestniczyliśmy My i staraliśmy się wnieść swoje sprawy, a także wyrazić słowa podziękowania za służbę, ale też nadzieję, iż strażacy z Czapel wezmą udział w zadaniach strażackich jaki będą organizowane na szczeblu gminnym i powiatowym.

2023 3 12 zebr OSP Czaple 4

Andrzej Kujaczyński komendant gminny OSP, Dorota Wąż sołtyska wsi, Edward Kruk prezes gminny OSP, Autor sekretarz powiatowy OSP.

Pani sołtys podziękowała strażakom za pracę na rzecz wsi i w samorządzie wsi Czaple – w roku 2023 druhowie będą wspomagali prace przy budowie ogrodzenia terenu świetlicy.

Edward Kruk przedstawił plan działań gminnych i ich organizację wraz z propozycjami dla czapelskich strażaków, których chętnie widzimy we wspólnych gminnych i powiatowych robotach.

Jeszcze Druhowie…

2023 3 12 zebr OSP Czaple 3

Adrian Kujaczyński,Tomasz Kowalik, Marian Ingram, Marian Sądowski, Mariusz Dąbrowski, Bartosz Szamszur i Bogdan Sosnowski.

 *Adrianowi życzymy wszyscy szybkiego powrotu do Zdrowia!

Od siebie dodam, iż warto podziękować za miłą, roboczą i „dyskutowaną” atmosferę w trakcie zebrania. Strażakom, zwłaszcza Andrzejowi Kujaczyńskiemu i pani sołtys Dorocie Wąż Dziękuję za współdziałanie w ostatnich latach w pracach nad kroniką – „Szkicami do historii wsi Czaple”, a która szczęśliwie została ukończona, co nie znaczy, że nie można jej poprawić i uzupełnić.

W bardziej swobodnej dyskusji pod koniec zebrania „przegadaliśmy” takie kwestie – jak:

- wdrożenie zapisów nowej ustawy o Ochotniczych Strażach Pożarnych, a zwłaszcza umowy na działalność z gminą,

- przebiegu szkoleń dla strażaków ochotników,

- zadań OSP i samorządu wsi w sprawach wykorzystania „blaszaka” OSP.

Kategoria: /