Zarząd Oddziału Powiatowego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
w Wąbrzeźnie

Aktualności

Zebranie OSP Kotnowo.

Janusz Marcinkowski

Zebranie OSP Kotnowo.

Opracowanie Janusz Marcinkowski.

          Zebraliśmy się według decyzji zarządu OSP w dniu 10 marca 2023 roku na sali zmodernizowanej świetlicy wiejskiej o godzinie 18,oo na coroczne zebranie sprawozdawcze. Na zebranie stawiło się ponad 70 % stanu osobowego.

    Trochę wcześniej zebraliśmy się – zarząd OSP i Autor, aby „przetrawić” stos dokumentów sprawozdawczo-planistycznych jakimi nas od lat raczy nasza strażacka centrala. Na całe szczęście w OSP Kotnowo od pewnego czasu członkinią miejscowej OSP jest Elżbieta Wiśniewska (w cywilu z-ca wójta gminy Płużnica), która uporała się z dokumentacją sprawozdawczą, a nawet wzięła się za uzupełnienie książki pracy OSP. W każdym bądź razie OSP jest na dobrej drodze, aby po spełnieniu wszystkich wymogów formalnych sięgać w przyszłości po pieniądze wspomagające naszą działalność.

         Niżej druhowie z zarządu OSP omawiający materiał na zebranie.

2023 3 10 zebr OSP Kotnowo 4

Od lewej: Zbigniew Lemieszek prezes OSP, Elżbieta Wiśniewska, Grzegorz Chojnacki naczelnik OSP Kotnowo. Niżęj początek zebrania.

2023 3 10 zebr OSP Kotnowo 1

W OSP Kotnowo są trzy Panie; Grażyna Chojnacka, Henryka Osińska, Elżbieta Wiśniewska, co zdecydowanie ożywiło to stowarzyszenie.

 2023 3 10 zebr OSP Kotnowo 2

Druhowie z OSP mają jeden zasadniczy problem – brak mundurów, co wynika z kwestią zdobycia pieniędzy na ich zakup. Stare mundury się zużyły, albo z nich wyrośliśmy.

2023 3 10 zebr OSP Kotnowo 3

Zbigniew Lemieszek, Kacper Robaczewski, Dariusz Dydo, Wojciech Kulig, Stanisław Bernady, Dariusz Chojnacki, Mariusz Wiśniewski i Marek Makowski.

 Zarząd gminny i powiatowy OSP reprezentował Edward Kruk prezes gminny OSP i Autor sekretarz powiatowy OSP.

2023 3 10 zebr OSP Kotnowo 6

   Dla pewnej okazji trafiło się nam po zebraniu usiąść do obficie zastawionego stołu, który przygotowały druhny i druhowie naszej OSP.

Screen Shot 03 11 23 at 11.07 AM

Kilka kwestii ze sprawozdania zarządu OSP w Kotnowie za 2022 rok.

OSP Kotnowo kierował w minionym roku zarząd w składzie:

- prezes; Zbigniew Lemieszek,

- naczelnik; Grzegorz Chojnacki,

- sekretarz; Marek Makowski,

- skarbnik; Kacper Robaczewski.

W skład komisji rewizyjnej pracowali: Dariusz Dydo przewodniczący, Henryka Osińska sekretarz, Marian Wiśniewski członek komisji.

Zebrania OSP; zebrania sprawozdawcze ze względu na pandemię Covid zorganizowano w Kotnowie w dniu 29 maja 2022 roku.

Strażacy OSP udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych nie brali ze względu na brak Jednostki Operacyjno-Technicznej. Teren wsi Kotnowo jest pod opieką pożarniczą OSP Płużnica.

Strażacy sympatyzowali się z udzielaniem pomocy Ukrainie, jak była organizowana przez Związek OSP. Za zebrane pieniądze zakupiono towary, które przekazano na Ukrainę.

W służbie-a asyście w kościele parafialnym w Płużnicy w 2022 roku brali udział nasi strażacy: Zbigniew Lemieszek i Dariusz Dydo..

W wyjeździe strażackim, organizowanym przez zarząd gminny OSP do Malborka brali udział z Kotnowa: Marek Makowski; Stanisław Bernady; Wojciech Kulig; Henryka Osińska; Grażyna Chojnacka; Witold Kujaczyński; Zbigniew Lemieszek; Dariusz Dydo.

W 2022 roku nasi strażacy brali udział w życiu samorządowym wsi. W radzie sołeckiej wsi Kotnowa pracują nasi druhowie: Zbigniew Lemieszek, Kacper Robaczewski, Elżbieta Wiśniewska, Witold Kujaczyński, Henryka Osińska, Grażyna Chojnacka. We wsi Kotnowo z tej przyczyny dzieje się wiele dobrego; funkcjonuje Klub Seniora, otwarto zmodernizowaną świetlice wsi. Organizuje się sporo wiejskich wydarzeń.

W posiedzeniach Oddziału Zarządu Gminnego OSP brali udział druhowie: Zbigniew Lemieszek prezes OSP i Grzegorz Chojnacki naczelnik OSP. Na posiedzeniach ustalano plan działań strażackich w gminie Płużnica, oraz analizowano ich wykonanie. W gminie Płużnica w roku 2022 oprócz prowadzenia ok. 80 ciu akcji ratowniczo-gaśniczych prowadzono następujące formy działania: zawody sportowo-pożarnicze, zawody oldboyów, ćwiczenia Jednostek Operacyjno - Technicznych, konkursy wiedzy pożarniczej i plastyczny dla dzieci i młodzieży itp. W wielu z nich mogą uczestniczyć Druhowie z naszej OSP.

Zadania na rok 2023; druhowie planują:

- włączyć się w prace organizacyjno-porządkowe przy świetlicy wsi,

- podjąć starania o budowę pawilonu dla przechowania i eksponowania strażackiego sprzętu,

- poczynić zabiegi dla zakupu mundurów dla strażaków.

Kategoria: /