Zarząd Oddziału Powiatowego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
w Wąbrzeźnie

Aktualności

Zebranie sprawozdawcze OSP Nowa Wieś Królewska '2023'

Janusz Marcinkowski

Zebranie sprawozdawcze OSP Nowa Wieś Królewska.

 Opracowanie Janusz Marcinkowski.

       Zarząd OSP zwołał zebranie na dzień 18 lutego 2023 roku. Zebraliśmy się na sali wsi, którą od samego początku jej istnienia tworzyli ją i mają pod swoją opieką miejscowa – nowowiejska straż pożarna. Część tego obiektu stanowi remiza OSP z „przyległościami”. Dla przypomnienia; straż w Nowej Wsi Królewskiej jest jedną z najstarszych w naszym powiecie – jej założenie datujemy na 1901 rok. Pełni ona wiele różnorakich funkcji w życiu publicznym – przede wszystkim jej Jednostka Operacyjno-Techniczna służy w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, a więc jest odpowiedzialna za prowadzenie akcji ratowniczo-gaśniczych na terenie gminy Płużnica i powiatu.

Niżej strażacy na sali obrad. Na pierwszym tle członkowie tutejszej Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.

2023 2 18 zebr OSP nwk 4

Najpierw zrobiliśmy sobie zdjęcie my- seniorowie strażaccy, od lewej: Tadeusz Ciszewski, Autor, Jan Ziółkowski, Zygmunt Jędrzejewski i jeszcze nie senior Leszek Ozorowski.

2023 2 18 zebr OSP nwk 1

W zebraniu uczestniczyli gospodarze gminy: Szymon Dudzik przewodniczący rady gminy, Marcin Skonieczka wójt gminy, obok Edward Kruk prezes gminny i miejscowej OSP. Obrady prowadził Jarosław Tylmanowski w-ce prezes powiatowy OSP – członek OSP w Nowej Wsi Królewskiej.

2023 2 18 zebr OSP nwk 2

Do strażaków przemówili; goście – jak wyżej, oraz Andrzej Kujaczyński komendant gminny OSP, st. bryg. ,,, z-ca komendanta PSP w Wąbrzeźnie i ks. Jarosław Janowski nowowiejski proboszcz.

Były podziękowania za strażacka służbę w poprzednim roku, mówiono o rychłym nabytku dla OSP w Nowej Wsi Królewskiej, jakim ma być ciężki samochód pożarniczy marki „SKANIA”, na który złożyli się w wysokości 132 tys. złotych rolnicy-członkowie likwidowanej Spółdzielni Kółek Rolniczych w Płużnicy z siedzibą w Nowej Wsi Król. Rolnicy uznali, iż te pieniądze pochodzące z majątku Kółek Rolniczych winny w dalszym ciągu służyć naszemu społeczeństwu.

Naczelnik OSP Arkadiusz Kruk i st. bryg. Cezary Maćczak - z-ca komendanta powiatowego PSP.

2023 2 18 zebr OSP nwk 7

Przed zebraniem panowie zajęci byli rozmową – pewnie było o czym; OSP Nowa Wieś Królewska w ubiegłym roku uczestniczyła w 60 ciu akcjach pożarniczo-gaśniczych, w których współdziałanie OSP i PSP jest gwarancją bezpieczeństwa mieszkańców powiatu wąbrzeskiego. Panowie-Druhowie;oby tak dalej!

Nasi strażacy uczestniczący w zebraniu; na stan 36 członków OSP, na zebraniu obecnych było 25, co stanowi 58 %. Odnotujmy ich obecność na tym zebraniu:

2023 2 18 zebr OSP nwk 5

Michał Welz, Bartłomiej Szamszur, Łukasz Olechowicz, Jakub Simson, Mateusz Dobrzański, Anna i Arkadiusz Krukowie.

*Anna Kruk jest autorką wielu zdjęć wykorzystanych przy pisaniu kroniki OSP Nowa Wieś Królewska.

2023 2 18 zebr OSP nwk 6

Agnieszka Rygielska, Paweł Tomaszewski, Łukasz Makuch, Marcin Dubiela, Paweł Górski.

*Agnieszka Rygielska jest autorką pierwszej kroniki OSP Nowa Wieś Królewska.

2023 2 18 zebr OSP nwk 11

   Marcin Dąbrowski, Tadeusz Ciszewski, Michał Ziółkowski, Marian Chmiel, Hieronim Sądowski.

 Strażacka młodzież z Nowej Wsi Królewskiej...

2023 2 18 zebr OSP nwk 8

 2023 2 18 zebr OSP nwk 9

Strażacy z Nowej Wsi Królewskiej w ubiegłym roku, jak zwykle brali udział w wielu działaniach; zawodach sportowo-pożarniczych, ćwiczeniach, szkoleniach przygotowujących do służby w Jednostce Operacyjno-Technicznej, która staje się coraz bardziej „wielowioskowa” – czyli w jej składzie występują również strażacy – mieszkańcy okolicznych wsi, w których nie ma JOT-u. Są to druhowie z Czapel, Mgowa i Wieldządza. Ważną rzeczą dla naszej OSP stało się to, iż rozpoczęła działalność odnowiona Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, która wzięła udział w manewrach tych drużyn organizowanych prze strażacki powiat w Przydworzu.

Strażacy są też obecni w wielu wydarzeniach publicznych: kościelnych, samorządowych i patriotycznych.

Ubiegły rok i dzisiaj jesteśmy pod wrażeniem napaści rosyjskiej na Ukrainę. Nasi strażacy zebrali dary i pojechali na kilka dni na granicę w Ustrzykach Dolnych, aby tam wspomagać opiekę nad uciekienierami przed tą okrutną wojną. Z OSP gminy Płużnica wyjechali druhowie: Arkadiusz Kruk, Adma Szczepanik z Płużnicy i Marcin Dąbrowski z Czapel.

W konkursie na „Strażaka Roku” druh Łukasz Bether z jednostki OSP w Nowej Wsi został „Strażakiem Roku” gminy Płużnica, a tym samym nominowanym do tego tytułu na szczebel powiatu.

Zebrani strażacy uczcili minutą ciszy pamięć Romana Sądowskiego i Mariana Jankowskiego – strażaków z Nowej Wsi, którzy odeszli w 2022 roku na „niebieską służbę”!

Parę zdań w swojej sprawie - Autor!

Na zebraniu wystąpił wątek tyczący mojej osoby, otóż strażacy za moje kronikarskie i reporterskie pisanie wystąpili do Rady i Wójta gminy Płużnica o nadanie wyróżnienie „Honorowego Obywatela gminy Płużnica” – rada przychyliła się i ten tytuł mi nadała – co traktuję jako zobowiązanie do dalszego pisania – o tym wszystkim poinformował na zebraniu Edward Kruk, który jest podwójnym strażackim prezesem (gminnym i OSP) i na dodatek wręczył mi w podzięce za kroniki OSP Nowa Wieś Królewska upominek – za który niniejszym Strażakom z Nowej Wsi Serdecznie Dziękuję! Wręczyli upominek (nie zdradzę jaki!?); Edward Kruk, Michał Welz, Arkadiusz Kruk - obok Ja.

2023 2 18 zebr OSP nwk 10

       Moim Przyjacielom za PamięćJeszcze raz Dziękuję!

Kategoria: /